DEN HAAG - Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet maatregelen neemt om de bouwsector te steunen en de woningmarkt te stimuleren. De Kamer pleitte daar donderdag voor op de laatste dag voor het zomerreces.

Zo wil de Kamer de verhoging van nationalehypotheekgarantie met een jaar verlengen. Ook moet het btw-tarief voor renovatie van de eigen woning zo snel mogelijk omlaag van 19 naar 6 procent.

Verder wil de Kamer de periode verlengen waarin een beroep kan worden gedaan op de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting bij doorverkoop van een woning. Die is nu zes maanden en moet wat de Kamer betreft naar achttien maanden. De oproep was een initiatief van VVD en CDA en kreeg de steun van een Kamermeerderheid.

De Kamer stemde ook voor een voorstel om 30 miljoen euro extra vrij te maken om starters op de woningmarkt geld te lenen voor de koop van hun eerste huis. PvdA en D66 steunden de motie van GroenLinks en VVD die daarmee een meerderheid haalde.