DEN HAAG - De Tweede Kamer houdt vast aan een voor 2011 voorgenomen bezuiniging van 3,2 miljard euro in de publieke sector.

Het was de bedoeling om die bezuiniging te bereiken door de nullijn te hanteren bij salarissen in de collectieve sector, maar dat lukt tot dusver onvoldoende.

Het kabinet moet daarom voor Prinsjesdag op zoek naar alternatieve bezuinigingen om het bedrag van 3,2 miljard toch te halen, aldus een meerderheid in de Kamer van VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SGP.