DEN HAAG - Demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft donderdag namens de politiek excuses aangeboden voor de fouten die door de overheid zijn gemaakt rond de ondergang van DSB Bank. 

''In algemene zin vind ik, namens de politiek, dat veel dingen niet goed zijn gegaan'', zei De Jager aan het eind van het Kamerdebat over het DSB-rapport van de commissie-Scheltema.

Belangrijker nog dan excuses is volgens De Jager wat er gebeurt met het rapport. Hoe de regering en het parlement met de lessen en de aanbevelingen uit het rapport omgaan.

Kritisch

Duidelijk is dat iedereen kritischer dan in het verleden moet zijn op onder meer financiële producten en het toezicht daarop, stelde De Jager.

De Tweede Kamer geeft president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) een maand om haar ervan te overtuigen dat hij de juiste persoon is om de noodzakelijke cultuurverandering bij zijn organisatie voor elkaar te krijgen.

Hard oordeel

Scheltema velt in zijn rapport een hard oordeel over de vergunningverlening door DNB en het toezicht op de bank.

De Kamer wil dat toezichthouder DNB in de toekomst veel daadkrachtiger en assertiever optreedt.

Omdat Wellink en DNB eerder stevige kritiek kregen op zijn optreden rond de verkoop van ABN Amro en de ondergang van de IJslands internetspaarbank Icesave, is er in het parlement weinig vertrouwen in verbetering.

Kritiek

In de Tweede Kamer eist alleen de PVV op dit moment het vertrek van president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank. De andere fracties gunnen Wellink de kans om binnen een maand in een plan van aanpak een omvangrijke cultuurverandering bij DNB voor te stellen.

GroenLinks en de SP stelden wel dat het Wellink zou sieren als hij uit zichzelf opstapt, maar ze gingen niet zo ver als de PVV die minister Jan Kees de Jager van Financiën oproept om Wellinks termijn als president van DNB zo snel mogelijk te beëindigen.

Zij stellen dat het vertrouwen dat De Jager in Wellink heeft uitgesproken, in feite voorwaardelijk is. Hij heeft DNB in hun ogen onder curatele gesteld.

VVD

De grootste partij in de nieuwe Tweede Kamer, de VVD is tevreden dat Wellink heeft erkend wat er is misgegaan bij de ondergang van DNB. Maar de fouten van DNB bij de verkoop van ABN Amro en bij het debacle rond de IJslandse internetspaarbanke Icesave heeft Wellink niet erkend.

''Het zou me een lief ding waard zijn als DNB ook die conclusies onderstreept'', zei Weekers van de VVD. Ook de PvdA wil het plan van aanpak van Wellink afwachten. Dat moet tonen of DNB in de toekomst gezagvol kan optreden.

De Jager

De Jager vraagt de Tweede Kamer er ''enig begrip'' voor te hebben dat president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) aarzelend heeft erkend dat zijn organisatie fouten heeft gemaakt bij de vergunningverlening aan de inmiddels failliete DSB Bank.

In een debat in de Tweede Kamer wees De Jager donderdag op de mogelijke juridische consequenties die woorden van Wellink kunnen hebben.

Messen geslepen

Volgens De Jager worden na het onderzoeksrapport naar de ondergang van DSB ''de messen op advocatenkantoren al geslepen''. Wellink bood woensdagavond in de Kamer pas na enig aandringen zijn verontschuldigingen aan voor het DNB-optreden.

De Jager zei dat het voor hem makkelijker is dan voor de toezichthouder om te constateren dat er fouten zijn gemaakt. Wel benadrukte de minister dat de aarzeling bij Wellink ''geen belemmering'' mag zijn om de noodzakelijke cultuurverandering bij DNB voor elkaar te krijgen.

Vertrouwen

De Jager sprak dinsdag al zijn ''volle vertrouwen'' uit in Wellink, maar pas nadat zeker was dat alle kritiek van Scheltema geaccepteerd was en er binnen een maand een plan van aanpak ligt om de cultuur binnen DNB flink te veranderen.

De meeste partijen vroegen De Jager donderdag waar hij zijn vertrouwen in Wellink op baseert. De Jager reageert later in het debat.