DEN HAAG - Het ongeduld begint toe te nemen in de verkennende gesprekken over het formeren van een nieuw kabinet.

VVD-leider Mark Rutte zei woensdag, nadat hij zijn tweede gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink had gehad, zich zelfs te ergeren aan de traagheid van de kabinetsformatie.

Daarbij stelde Rutte wel te snappen dat de formatie tijd vergt gezien de complexe uitslag van de verkiezingen.

Zijn PvdA-collega Job Cohen zei iets soortgelijks na afloop van zijn gesprek met de informateur: ''We zijn er allemaal van overtuigd dat er stappen gezet moeten worden, maar we weten dat dat ingewikkeld is.''

Pechtold

D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold gaf aan dat de informateur de druk opvoert bij de partijen om duidelijk te maken wat hun voorkeur is voor een coalitie en of er bereidheid bestaat te gaan onderhandelen. Volgens Pechtold is daar wel ''leiderschap voor nodig''.

''Als ik een instrument in handen had om het proces te versnellen zonder het kapot te maken, dan zou ik dat zeker inzetten'', aldus Rutte.

Halsema

GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema zei niet te weten of de verkennende fase voorbij is en of begonnen kan worden met onderhandelen over een nieuw kabinet.

''Dat ga ik zo horen'', zei de GroenLinks-leider bij binnenkomst van het gebouw van de Eerste Kamer hoopvol. ''Ik lijd wel aan enig formatieongeduld.''

Verhagen

CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen zei ''geen idee'' te hebben of nu eerst gesproken wordt over een paars-pluskabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks of over een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA.

''Ik ga nu gewoon praten met de informateur'', stelde de CDA'er. ''En het zal u niet verbazen dat ik niet voor paars-plus ben.''

Varianten

Twee mogelijke varianten liggen nu op tafel: een kabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks (paars-plus) of een van VVD, PvdA en CDA, eventueel aangevuld met D66 en GroenLinks.

Afgelopen maandag ontving Tjeenk Willink al de fractieleiders van VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks voor een afzonderlijk gesprek.

Oproep

Rutte wees erop dat de voorkeuren van de betrokken partijen allemaal bekend zijn. Volgens hem is er geen sprake van dat de partijen zich hebben ingegraven.

Pechtold riep ''andere partijen'' op nu ook de keuze voor paars-plus te maken. De VVD is van deze combinatie de enige die hiervoor nog de boot afhoudt en liever kiest voor een middenkabinet met PvdA en CDA.

Brief

Tjeenk Willink heeft de partijen die voorlopig afvallen in de informatieronde - PVV, ChristenUnie, SP, SGP en PvdD - dinsdag na het kamerdebat over de voortgang van de kabinetsvorming een brief geschreven waarin hij uitlegt waarom ze voorlopig in de wachtkamer zitten.

Hij schrijft in eerste instantie verder te willen praten met de vijf partijen die worden genoemd in de eindconclusies van zijn voorganger Uri Rosenthal: VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks. Hij sluit in de brieven niet uit later alsnog met de afvallers te willen spreken.