DEN HAAG - Informateur Herman Tjeenk Willink beraadt zich na zijn gesprekken maandag met zijn voorganger Uri Rosenthal en de fractievoorzitters van VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks op de te zetten volgende stappen.

Zijn woordvoerder heeft dat maandag laten weten. In de gesprekken met Tjeenk Willink hebben zijn gesprekspartners hun standpunten verhelderd.

Nieuwe gesprekken zijn nog niet gepland. Mogelijk houdt de Tweede Kamer dinsdag een debat over de informatie tot dusver.

In ieder geval de PVV, D66 en GroenLinks zijn daar voorstander van. De vorige informateur Rosenthal kan daarvoor worden uitgenodigd.