DEN HAAG - De PVV is in de peiling van Maurice de Hond weer de grootste partij. De PVV steeg sinds de verkiezingsuitslag van ruim twee weken geleden in De Honds peiling zes zetels en staat nu op dertig.

De PVV wint stemmers bij de VVD en bij het CDA. VVD en PvdA verliezen in de peiling elk drie zetels ten opzichte van de verkiezingsuitslag en staan op respectievelijk 28 en 27. Het CDA staat op een laagterecord van zeventien zetels, vier minder dan bij de verkiezingen.

SP, D66 en de ChristenUnie winnen elk één zetel ten opzichte van de uitslag op 9 juni, GroenLinks wint er twee.

In de peiling heeft een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA de steun van 72 zetels. Paars-plus staat op 78 zetels bij De Hond.

Steekproef

De peiling van De Hond wordt via internet gehouden onder tenminste 2500 mensen, uit een steekproef onder ruim 40.000 personen die zich ooit voor zijn panel hebben aangemeld. De peildagen zijn vrijdag en zaterdag.

Als deelnemers de vraag voorgelegd krijgen op wie ze nu zouden stemmen, zien ze eerst hun oude keus voor zich. Zo worden de veranderingen in stemgedrag per individu geregistreerd.