DEN HAAG - In Afghanistan zijn tussen de 3100 en 3900 buitenlandse trainers nodig om de Afghaanse politie op te leiden en te begeleiden.

Dat blijkt uit een inventarisatie die de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie vrijdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Een meerderheid van het parlement had het demissionaire kabinet gevraagd de behoefte aan politietrainers in kaart te brengen en een besluit over een Nederlandse politiemissie met eigen militaire beveiligers voor te bereiden.

Dat eerste is nu gedaan, het tweede is volgens de verantwoordelijk ministers aan een nieuw kabinet. De politietrainingsmissie van de NAVO heeft ruim 450 trainers nodig.

Teams

Om de kersverse Afghaanse agenten bij hun werk te begeleiden, is daarnaast behoefte aan 170 teams die elk uit ongeveer vijftien tot twintig mensen bestaan (totaal 2550 à 3400). Bovendien heeft de Europese politiemissie EUpol een tekort van honderd man.

Het aantal Afghaanse politieagenten neemt naar verwachting toe van 98.000 tot 134.000 in oktober 2011. Velen krijgen een achtweekse basistraining, waarbij ze ook leren hoe ze bepaalde wapens moeten gebruiken.

Training

Een nieuwe training is in de maak. Daarbij krijgen de agenten eerst een opleiding van acht weken in een trainingscentrum en vervolgens een praktijktraining van achttien weken.

De Afghaanse regering, de Europese Unie en de NAVO overleggen nog over de vraag waar extra trainers en begeleiders het meest urgent zijn.

''De EU en de NAVO hebben herhaaldelijk laten weten specifieke Nederlandse expertise ter ondersteuning van dit proces zeer te verwelkomen, mede vanwege de Nederlandse ervaring in Afghanistan sinds 2002'', schrijven de ministers Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Eimert van Middelkoop (Defensie) in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgende kabinet

Of er ook echt een Nederlandse politiemissie komt, moet volgens hen echter door het volgende kabinet worden besloten.

Op dit moment werken er 24 Nederlanders voor de EUpol-missie in Afghanistan: zeventien politiemedewerkers, vier marechaussees en drie civiele experts.

Drie andere marechaussees houden zich voor de European Gendarmerie Force (EGF) ook bezig met de training van de Afghaanse militaire politie.