BRUSSEL – Landen als Nederland moeten desnoods via Europese regelgeving worden gedwongen burgers meer toegang tot overheidsdocumenten te geven. Daarom start europarlementariër Marietje Schaake (D66) een onderzoek.

Wie nu openheid over beleid vraagt, verzand met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in een woud van regels. Ook beantwoording is vaak erg traag. Nederland hoort volgens kenners bij de achterhoede landen op het gebied van transparantie.

Op een bijeenkomst over persvrijheid in Brussel maandag vertelt Schaake aan NU.nl serieus onderzoek te doen om die situatie te veranderen.

Tegenwerking

De politica signaleert dat opheldering krijgen in Nederland vaak met de nodige tegenwerking gepaard gaat. “Het doel van deze bijeenkomst is om dat soort praktijken niet meer mogelijk te maken”, stelt ze dan ook.

“Wij kunnen op Europees niveau proberen de Nederlandse overheid binnen een standaard te krijgen.”

Rechten van de Mens

Een van de opties die Schaake wil onderzoeken of Nederland en andere landen nog wel voldoen aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook kijkt ze naar ruimte in het grondwettelijk verdrag om regels op te leggen.
Daarbij voorziet ze wel weerstand van de christelijke fractie, die in veel landen regerende partijen heeft.

Er is momenteel een Europees verdrag dat de toegang tot overheidsdocumenten regelt. Maar al zat Nederland de voorbereidende commissie voor toch tekende ons land dit Verdrag van Tromsø niet. In
antwoord op kamervragen blijkt dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken nog studeert op ondertekening.

IJsland

In IJsland schaarde het parlement zich vorige week unaniem achter een voorstel om dertien wetten aan te passen en zo verregaande persvrijheid te garanderen. Daarin is niet alleen transparantie geregeld, maar maakt het land ook een veilige haven voor bronnen.

Klokkenluiderssite Wikileaks heeft al aangegeven naar IJsland te verhuizen.

GroenLinks

In Nederland heeft GroenLinks een plan gelanceerd om de Wob grondig te hervormen en zelfs een
openbaarheidswaakhond op te richten. Initiatiefneemster Mariko Peters zegt nu blij te zijn met
de steun vanuit de Europese afdeling van D66.

“Een transparantieregime is hard nodig voor Nederland, want momenteel liggen we ver achter bij verschillende landen.”

Journalisten

Ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), reageert opgetogen op de belofte. “Dit is een slimme zet”, aldus een woordvoerder.

De journalistenvakbond probeert langer aandacht voor de problematiek te krijgen. Toenmalig minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft volgens de NVJ altijd geweigerd een gesprek aan te gaan.