DEN HAAG - Gemeenten krijgen in de toekomst meer bevoegdheden om aanvullende eisen te stellen aan het taxivervoer binnen hun grenzen.

Daar heeft de ministerraad vrijdag op voorstel van demissionair minister Camiel Eurlings (Verkeer) mee ingestemd. De bewindsman hoopt op deze manier problemen binnen deze vervoersbranche op te lossen.

Door de aanpassing van de Wet Personenvervoer 2000 kunnen gemeenten straks als eis stellen dat taxichauffeurs alleen mogen werken op de lokale markt als ze onderdeel uitmaken van een groep.

Herkenbaar

Daardoor wordt de taxi voor de klant beter herkenbaar en de anonimiteit van zelfstandige rijders doorbroken. Lokale bestuurders kunnen ook een vervoerplicht invoeren op standplaatsen, zodat het weigeren van korte ritten tot het verleden behoort.

Het model van verplichte groepsvorming wil de regering het eerst invoeren in de vier grote steden. Daar zijn de problemen met het taxivervoer het grootst.

Aanspreekbaar

Als lid van een groep worden de chauffeurs aanspreekbaar op hun dienstverlening. Ook moeten ze als groep een heldere klachtenprocedure opstellen en zorgen voor herkenbare en traceerbare taxi's.

Eurlings hoopt met de aanpassing van de wet, die januari 2011 moet ingaan, lokaal maatwerk te bieden. Vooruitlopend op de wettelijke aanpassing zijn al enkele veranderingen doorgevoerd.

Zo gelden vanaf 1 juli nieuwe regels waardoor bij crimineel gedrag van taxichauffeurs de chauffeurspas direct kan worden ingetrokken.

Effect

Eurlings heeft goede hoop dat de nieuwe maatregelen effect sorteren, maar anders volgen er op termijn ''fundamenteler beslissingen'', voorspelde hij vrijdag.

De Amsterdamse verkeerswethouder Eric Wiebes ''is bijzonder blij'' met het besluit. De stad dringt al lang aan op meer bevoegdheden omdat het al jaren een janboel is in de taxiwereld.

Gegoochel

Amsterdammers, bezoekers en toeristen hebben dagelijks te maken met gegoochel met ritprijzen, het weigeren van korte ritten, onbeschoft gedag en asociaal rijgedrag.

''Als gemeente vechten we tot januari met één hand op de rug vanwege het gebrek aan bevoegdheden'', aldus de wethouder.

Met de nieuwe bevoegdheid denkt hij aan het invoeren van aparte groepen, zoals taxi's voor toeristen, taxi's voor uitgaanspubliek en taxi's voor zakenmannen en -vrouwen.