TILBURG - PvdA-lijsttrekker Job Cohen wil bekijken of het rookverbod in eenmanszaken gehandhaafd moet blijven.

Hij gaf dat donderdagavond aan tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Tilburg. Cohen wees erop dat het draagvlak voor het verbod klein is en handhaving ervan moeilijk.

De VVD reageerde direct boos en verbijsterd en vindt het ''de schijnheiligheid ten top.'' VVD-Kamerlid Halbe Zijlstra wees erop dat de VVD altijd al een uitzondering wilde maken voor eenmanszaken maar dat de PvdA daar op tegen was.

''Ik denk dat de ondernemers die de dupe zijn geworden van het verbod dit verhaal liever eerder hadden willen horen dan nu in verkiezingstijd'', aldus Zijlstra.

Protest

Het rookverbod werd in juli 2008 ingevoerd door het vorige kabinet, waar ook de PvdA in zat. De maatregel leidde vooral in cafés zonder personeel tot veel protest en enkele gerechtelijke procedures. De eigenaren vonden dat ze onevenredig hard werden getroffen door de bepaling.

De gerechtshoven in Den Bosch en Leeuwarden spraken twee cafés vrij van overtreding van het verbod. De rechters vonden dat de Tabakswet geen grondslag bood voor de maatregel.

Maar de Hoge Raad bepaalde in februari dat het verbod toch voor deze kleine horecagelegenheden geldt en verwees de zaak naar het gerechtshof in Arnhem. Dat moet de zaak opnieuw beoordelen met als uitgangspunt dat het rookverbod geldig is.

Na de uitspraken van de gerechtshoven had demissionair minister Ab Klink (Volksgezondheid) de controles bij de eenmanszaken tijdelijk opgeschort.