DEN HAAG - Een overleg over de Joint Strike Fighter (JSF) in de Tweede Kamer gaat niet door. PvdA, SP en GroenLinks hadden op een overleg aangedrongen maar ze kregen daar tijdens een interne vergadering woensdag net geen meerderheid voor.

De stemming eindigde in zes stemmen van het CDA, VVD, ChristenUnie en SGP tegen een overleg en vijf stemmen voor van de PvdA, SP, GroenLinks, PVV en Partij voor de Dieren.

In zo'n procedurevergadering tellen alleen de aanwezige Kamerleden mee en niet het aantal Kamerzetels van hun partijen. Het CDA had een extra lid opgetrommeld en bij de VVD stemde ook de liberale voorzitter mee.

PvdA, SP en GroenLinks staan erop dat Nederland zich uit de testfase van het Amerikaanse project terugtrekt en direct zijn handen aftrekt van het eerste testtoestel, dat al deels is aanbetaald.

Vragen

Daarover zijn vorige week moties aangenomen. De fracties gaan nu schriftelijke vragen stellen aan minister Eimert van Middelkoop (Defensie) over de brief die hij vorige week stuurde over de moties.

Daarin meldde hij dat eerst overleg met de Amerikanen volgt over ''de ontstane situatie'' en dat de Kamer later ingelicht wordt.

Spoedoverleg

PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink wilde in een spoedoverleg opheldering, omdat de brief volgens haar voor meerdere uitleg vatbaar is. SP-Tweede Kamerlid Krista van Velzen is diep teleurgesteld.

''Het is een brief vol verwarring die alle reden geeft voor een debat.'' Van Velzen ziet die als een vrijbrief voor het minderheidskabinet om toch nog door te gaan met het eerste testtoestel.

Pissig

De SP'er is pissig dat de tegenstanders van het overleg, die de JSF wel zien zitten als de opvolger van de verouderde F-16, woensdag extra mensen hadden opgeroepen.

''Het is oncollegiaal, omdat ze weten dat er een Kamermeerderheid tegen de testfase is'', aldus Van Velzen. Volgens haar ligt het lot van de JSF nu echt in handen van de kiezer. CDA en VVD vonden een overleg onzinnig en stellen dat het kabinet al lang heeft aangegeven in de demissionare status geen onomkeerbare besluiten over de JSF te nemen.

Een vragenronde kan enkele weken duren. Op 9 juni zijn verkiezingen en op 17 juni treedt een nieuwe Kamer aan.