DEN HAAG - De VVD is voor het invoeren van een bankenheffing, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. VVD-Kamerlid Frans Weekers zei dat woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de internationale schuldencrisis.

Weekers reageerde ermee op uitlatingen van CDA-minister Jan Kees de Jager van Financiën dinsdag. Hij zei het vreemd te vinden dat de VVD geen bankenbelasting wil.

Het CDA wil in de komende kabinetsperiode jaarlijks 400 miljoen euro ophalen met een bankenheffing.

Partijpet

Weekers: ''Dat heeft de minister blijkbaar met de partijpet op gezegd. Ik heb gezegd niet tegen zo'n bankenheffing te zijn, maar wil daar wel voorwaarden aan verbinden.''

De VVD wil dat een bankbelasting meteen in heel Europa wordt ingevoerd. Bovendien mag zij niet ten koste gaan van de kredietverlening door de banken.