COLIJNSPLAAT - Tuinders hebben hun Greenports, de plekken waar alle kennis bij elkaar zit en snel en efficiënt kan worden gehandeld. Vissers moeten hun Blueports krijgen, het blauwe zusje van de Greenports.

Zo'n centraal regionaal punt voor de schelpdiervisserij kan volgens demissionair minister Gerda Verburg (LNV) prima in Zeeland komen.

Verburg zei dat dinsdag bij de opening van het proefbedrijf Zeeuwse Tong in Colijnsplaat (Zeeland). ''Ik heb al mensen over Blueport Yerseke horen spreken.''

In Zeeland kan haar plan vorm krijgen, de provincie heeft nu eenmaal de meeste en grootste mosselbedrijven, er zijn viskwekers en ook de aanwezigheid van de hogeschool en ecologisch onderzoeksinstituut Imares spelen een rol. Een ijzersterke combi, aldus de minister.

Certificering

Zij wil dat het idee voor Blueports, waar wordt gekeken naar innovaties binnen de gehele visserijketen, eind 2010 is uitgewerkt.

Certificering van vissers en andere activiteiten die nu via het Visserij Innovatie Platform (VIP) gaan, worden wat betreft Verburg gewoon voortgezet in de nieuwe opzet.