DEN HAAG - Het CDA wil niet nu direct, maar graag de komende kabinetsperiode een bankenheffing invoeren.

De belasting op risicovollere activiteiten van banken moet volgens demissionair minister Jan Kees de Jager (Financiën) jaarlijks 400 miljoen euro extra voor de schatkist opleveren.

Zo betalen banken mee aan de overheidssteun van de afgelopen jaren en kan een buffer worden opgebouwd voor een nieuwe financiële crisis.

De CDA-bewindsman vindt het vreemd dat de VVD geen bankenbelasting wil. ''Daarmee zeg je eigenlijk dat je de rekening neerlegt bij de burger.''

De PvdA heeft wel een bankenheffing in het verkiezingsprogram opgenomen. Volgens De Jager geven de sociaaldemocraten het geld echter direct uit en is dat ''niet verstandig'', omdat het juist als buffer moet dienen.

Fragiel

Bovendien is het herstel op de financiële markten volgens De Jager nog te fragiel om nu al een bankenheffing in te voeren.

Ook stelt hij dat een groot deel van de belastingopbrengst naar het buitenland weglekt in de PvdA-plannen, omdat banken hun activiteiten verplaatsen als de heffing alleen in Nederland wordt ingevoerd.

De CDA-bewindsman wil de belasting invoeren in Europees verband en/of in samenwerking met de G20-landen, ofwel de twintig belangrijkste economiën in de wereld.

Onderscheid

De Jager wil in een bankenheffing onderscheid maken tussen veilige en risicovollere activiteiten van banken.

Volgens hem kan bijvoorbeeld belasting worden geheven over het bedrag dat overblijft als van het totale vermogen van een bank het eigen vermogen en de onder de depositoregeling verzekerde spaargelden worden afgetrokken.