DEN HAAG - Het kabinet wil weten of werkgevers zelf een grotere rol kunnen spelen bij het aan ander werk helpen van met ontslag bedreigd personeel.

Nu wordt de arbeidsbemiddeling van werklozen veelal overgelaten aan UWV Werkbedrijf en de zogeheten Werkpleinen, waar het UWV onder meer met sociale diensten en onderwijsinstellingen samenwerkt.

Op voorstel van demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) heeft de ministerraad vrijdag besloten 2 miljoen euro vrij te maken voor verschillende experimenten.

De bedoeling is dat werkgevers bij elkaar in de buurt en regionale ondernemersorganisaties in deze proefprojecten overtollig personeel van werk-naar-werk begeleiden om een beroep op de WW zoveel mogelijk te voorkomen.

Ondersteunen

Het kabinet wil werkgevers in de proefprojecten ondersteunen met een financiële bijdrage van 2500 euro per werknemer.

Per project is maximaal 500.000 euro beschikbaar en aan de experimenten moeten minimaal vijftig met ontslag bedreigde werknemers meedoen. Verder moeten de werkgevers zelf tenminste de helft van de projectkosten betalen.

Donner toonde zich eerder dit jaar al enthousiast over een project van werkgevers in het Overijsselse Hardenberg met de gemeenten en CNV-bonden om te voorkomen dat ontslagen werknemers direct voor een uitkering bij het UWV moeten aankloppen.

Door overtollig personeel een paar maanden langer in dienst te houden en hem te helpen zoeken naar een nieuwe baan, zouden de ondernemer WW-premies kunnen uitsparen.

Verantwoordelijk

In de Tweede Kamer gaan ook al langer stemmen op, vooral bij CDA en PvdA, om werkgevers meer verantwoordelijk te maken over de eerste periode van de WW.

Het idee is dat ondernemers meer financieel geprikkeld worden om een beroep op de uitkering zoveel mogelijk te beperken door mensen zo snel mogelijk aan ander werk te helpen.