GRONINGEN - Verkleining van het aantal gemeenten levert geen geld op. Dat schrijft de directeur van onderzoeksinstituut Coelo, Maarten Allers, vrijdag in het economenblad ESB.

Coelo is het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Politieke partijen en een ambtelijke werkgroep die op zoek zijn naar bezuinigingen, stellen voor het aantal gemeenten door fusies flink te verminderen. Zij denken dat dat veel geld bespaart, maar dat is niet het geval, volgens Allers.

Coelo heeft de uitgaven onderzocht van de gemeenten die de afgelopen tien jaar zijn gefuseerd. Die daalden niet maar nemen eerder toe.

Herindeling

Op korte termijn komt dat door de aanpassingskosten van herindeling, maar ook na zes of zeven jaar kon het instituut nog geen besparing ontdekken.

Minder gemeenten betekent minder raadsleden, wethouders en burgemeesters. Dat levert een besparing op maar daar staan kosten tegenover, zoals extra managementlagen om de activiteiten van een grotere organisatie te coördineren.

Uitbesteden

Van kleine gemeenten wordt gedacht dat zij per inwoner meer ambtenaren in dienst hebben dan grote. Dat is volgens het instituut niet zo, zij hebben naar verhouding juist minder ambtenaren.

Dat kan betekenen dat zij meer zaken uitbesteden, maar dat vertaalt zich niet naar de kosten. Ambtenaren in kleine gemeenten zijn ook minder vaak ziek.

De totale uitgaven per inwoner zijn in kleine gemeenten lager dan bij grotere. Grote gemeenten hebben vaak te maken met 'dure' projecten en problemen, zoals krachtwijken.