AMSTERDAM - Oud-premier Dries van Agt zegt zijn lidmaatschap van het CDA te heroverwegen als het CDA met de PVV van Geert Wilders gaat regeren.

"Ik zou grote moeite hebben om CDA-lid te blijven als het CDA blijkt in een coalitie te willen gaan samenwerken met de PVV," aldus Van Agt in een interview met NU.nl.

Van Agt heeft grote moeite met 'de generale afkeer tegen alle moslims' van Geert Wilders, die strijdt tegen vermeende islamisering van de westerse wereld. “De PVV is ten gronde een racistische partij. Tot onze basisprincipes behoort het afwijzen van racisme.”

Volgens het CDA-lid kan het gedachtegoed van de PVV grote gevolgen hebben. "Als Europa door deze ideologie zal worden beheerst, dan kan er geen vrede komen tussen Europa en andere delen van de wereld."

Willem Aantjes

De oud-minister-president is de derde CDA-coryfee die protesteert tegen een eventuele samenwerking met de partij van Geert Wilders. Onlangs dreigde oud-fractieleider Willem Aantjes niet op het CDA te stemmen als de partij de PVV niet zou uitsluiten.

Ook partijprominent Hannie van Leeuwen (84), lid van het bestuur van het CDA, zei eerder deze maand dat de partij niet met de PVV mag samenwerken. De oud-verzetsstrijder vergeleek de partij van Wilders met de NSDAP van Adolf Hitler.