BRUSSEL - De Europese Commissie wil meer doen om roken te ontmoedigen.

Europees Commissaris John Dalli (Gezondheidszorg en Consumentenbescherming) zei donderdag in Brussel vastbesloten te zijn om door aanpassing van de EU-wetgeving voor tabaksproducten het tabaksgebruik in Europa verder terug te dringen.

''Ik overweeg maatregelen met het oog op duidelijke en doeltreffende voorschriften ter bescherming van de gezondheid van burgers'', aldus Dalli.

Sinds 2001 gelden er in de EU een maximumgehaltes voor teer en nicotine in sigaretten. Ook moeten er sinds dat jaar gezondheidswaarschuwingen op pakjes rookwaren staan.

De commissie is van plan in de tweede helft van het jaar met voorstellen voor verdere regelgeving te komen. Doel is om het roken vooral voor jongeren minder aantrekkelijk te maken.