DEN HAAG - De PvdA wil dat Nederland uit de testfase van de Joint Strike Fighter (JSF) stapt en ook geen nieuwe verplichtingen aangaat voor de JSF.

Dat heeft Tweede Kamerlid Angelien Eijsink van deze partij donderdag gezegd tijdens een overleg over het nieuwe Amerikaanse gevechtsvliegtuig, dat Defensie graag wil als opvolger van de F-16. Daarmee is een Kamermeerderheid voor de uitstap.

De PvdA is negatief over de voortgang in de voorwaarden die vorig jaar zijn afgesproken toen de toenmalige coalitiepartijen PvdA, CDA en ChristenUnie besloten een eerste testtoestel van de JSF aan te schaffen.

Geluidsbelasting

De prijs is nog onduidelijk, evenals de geluidsbelasting en bovendien kent het project grote overschrijdingen in de VS, zo stellen de sociaaldemocraten.

Het is volgens Eijsink financieel niet verantwoord om met de testfase door te gaan. Ze dient daarover later donderdag een motie in.

Afwachten

Voorstanders van de JSF zoals CDA, VVD en ChristenUnie hekelden de PvdA, omdat die in hun ogen haar eigen motie voortijdig afschiet. Ze wezen erop dat de informatie over de prijs en het geluid in juni komt en die willen ze afwachten.

Ook treedt over vier weken een nieuwe Kamer aan. Minister Eimert van Middelkoop (Defensie) verweet de PvdA verkiezingsretoriek. Volgens hem is het ongehoord en staatsrechtelijk niet mogelijk om als demissionair minister een motie uit te voeren die onomkeerbaar is.

Verkiezingen

Volgens Eijsink is dat onzin en gaat ze ervan uit dat het kabinet de motie wel uitvoert. Anders is het een stevig teken aan het volgende kabinet, zei ze na het debat. Volgens Eijsink had ze dit debat al weken eerder willen houden en staat het los van de verkiezingen. SP, GroenLinks, PVV en D66 verwelkomden de stap.

Deze partijen zien het liefst dat Nederland de stekker uit het hele JSF-project trekt. Daar is de PvdA nu niet voor, zei Eijsink. Nederland doet sinds 2002 mee met de ontwikkeling van de JSF en stak daarin ruim 800 miljoen euro.

Kosten

Als Nederland uit de testfase stapt, kost dat zeker 220 miljoen euro, zo had demissionair minister Eimert van Middelkoop (Defensie) voorgerekend. Het gaat om circa 20 miljoen euro die Nederland moet betalen als uitstapkosten voor het bestelde eerste testtoestel.

Daar komt 200 miljoen euro bij, omdat Nederland dan een duurdere eigen testfase moet uitvoeren. De PvdA noemt dat een fictief bedrag.