DEN HAAG - De immigratie van niet-westerse allochtonen kost de Nederlandse samenleving 7,2 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek dat economisch onderzoeksbureau Nyfer in opdracht van de PVV-fractie in de Tweede Kamer heeft gedaan.

Nyfer baseert de berekening op een jaarlijkse netto-instroom van 25.000 immigranten en eenzelfde aantal nakomelingen.

Volgens de onderzoekers maken deze allochtonen meer gebruik van collectieve voorzieningen en betalen ze minder belastingen en premies dan de gemiddelde Nederlander.

Ook zitten ze vaker in de bijstand en hebben ze vaker een arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkering. Ook zijn ze oververtegenwoordigd in de criminaliteit, wat tot extra kosten leidt.

Wilders

PVV-leider Geert Wilders noemt de uitkomsten van het onderzoek schokkend. Hij had Nyfer gevraagd de kosten van immigratie te onderzoeken, nadat toenmalig integratieminister Eberhard van der Laan vorig najaar naar het idee van Wilders onvoldoende had geantwoord op de vraag ernaar.

De PVV is blij dat de belastingbetaler nu eindelijk inzicht krijgt in wat er met zijn geld gebeurt, aldus Wilders.

''Tien jaar ongewijzigd immigratiebeleid betekent het binnenhalen van een rekening die de samenleving op termijn 72 miljard euro kost'', stelt de PVV-leider. ''Het feit dat de massa-immigratie ook in financieel opzicht rampzalig is, bevestigt de noodzaak van maatregelen die de PVV voor ogen heeft, zoals een immigratiestop voor mensen uit islamitische landen, een beperking van de overige migratie en asielstromen en het voor tien jaar uitsluiten van nieuwe immigranten van uitkeringen.''

Pechtold

D66-leider Alexander Pechtold verzet zich tegen het idee dat niet-westerse migranten louter als kostenpost kunnen worden beschouwd. Dat heeft hij laten weten in reactie op een onderzoek.

Volgens Pechtold moet je onderzoek naar feiten niet tegenhouden, maar gaat het erom wat je als politicus met die feiten doet.

"Ook andere groepen als ouderen, werklozen, mensen die roken of te zwaar zijn, behandelen we niet als een kostenpost. Wilders zegt nu dat migranten een makkelijke bezuinigingspost zijn, maar mensen zijn geen economische goederen met een winst- en verliesrekening."

Cohen

PvdA-leider Job Cohen liet in een reactie weten dat hij ''nooit de kosten van een mens, allochtoon of autochtoon, als uitgangspunt van beleid'' zou nemen.

Volgens hem toont Wilders ''wederom aan voor een totaal ander Nederland te staan.'' Cohen stelt dat hij een Nederland wil ''waarin het niet om je afkomst gaat maar om je toekomst.''