AMSTERDAM - De VVD heeft het beste verkiezingsprogramma om de economische crisis aan te pakken. Dit vinden, opmerkelijk genoeg, de PvdA-coryfeeën Rick van der Ploeg en Willem Vermeend.

De oud-staatssecretaris en oud-minister, beiden van huis uit economen, ontwikkelden samen met econoom Jan Willem Timmer een rekenmodel om te bepalen welk verkiezingsprogramma het land economisch gezien het beste op weg helpt.

"De VVD geeft op de middellange termijn (2011 - 2019) de beste resultaten voor economische groei, werkgelegenheid en het terugdringen van het begrotingstekort", aldus het trio.

D66

Dit zou komen door een combinatie van maatregelen als een verlaging van het laagste belastingtarief en van de winstbelasting voor bedrijven, verhoging van de fiscale arbeidskorting en loonkostenmatiging bij de overheid. 

Het D66-programma scoort vooral op de korte termijn (2011 - 2015) goed en komt volgens Van der Ploeg en Vermeend op de tweede plaats. De programma's van de PvdA en CDA geven onvoldoende cijfers voor een volledige doorrekening, wel wordt duidelijk dat de economie bij deze twee partijen weinig wordt gestimuleerd.

Toptarief

De PvdA-maatregel van een toptarief van 60 procent belasting heeft volgens Vermeend en Van der Ploeg bovendien alleen maar negatieve gevolgen. Ook het begrotingstekort wordt in het programma van de PvdA minder snel teruggedrongen dan bij andere partijen.

Vermeend en Van der Ploeg zijn beiden hoogleraar economie. Tijdens hun politieke loopbaan rekenden ze beiden financiën tot hun portefeuille. Vermeend was zelfs zes jaar lang staatssecretaris van Financiën voor de partij.