Bedrijfsleven lijdt minder schade door criminaliteit

DEN HAAG - Het Nederlandse bedrijfsleven heeft de laatste jaren minder te lijden van criminaliteit. Brachten criminelen het bedrijfsleven in 2004 nog een schadepost van 700 miljoen euro toe, in 2009 was dat met 100 miljoen euro gedaald, een vermindering van 13 procent naar 600 miljoen.

Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties woensdag in de opmaat naar Verantwoordingsdag.

Op 19 mei legt het kabinet verantwoording af over de financiƫn en het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. De minister van Financiƫn biedt op 19 mei het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de departementale jaarverslagen aan de Tweede Kamer aan.

Overheid en bedrijfsleven willen samen met doelgerichte acties vanuit de taskforce Overvalcriminaliteit het aantal overvallen verder terugdringen.

Binnenlandse Zaken meldde verder dat het onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de Schipholcrash van 25 februari vorig jaar een bedrag van 1,1 miljoen euro heeft gekost.

Justitie

De gemiddelde kostprijs van de behandeling van een aanvraag voor een verblijfsvergunning door een asielzoeker lag vorig jaar op 7.244 euro. Dat meldde het ministerie van Justitie. De kosten zitten hem voor een groot deel in het onderbrengen van de aanvragers. Dit jaar zal het vermoedelijk om 13.200 mensen gaan.

Nederland kon in 2009 13.593 mensen detineren, aldus het departement verder. Een dagje gevang kostte gemiddeld 226 euro. Dat is 221 euro minder dan een dagje jeugdinrichting.

WWI

De rijksoverheid heeft in 2009 dik 2 miljard euro uitgegeven aan huurtoeslag. Een miljoen huishoudens krijgen deze toeslag, gemiddeld 160 euro per huis, aldus het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI).

De overheid verstrekte ook nog eens 14 miljoen euro aan subsidie voor dubbel glas in woonhuizen. Afgelopen jaar vroegen 27.000 mensen deze tegemoetkoming aan. Samen isoleerden ze een oppervlakte aan glas ter grootte van veertig voetbalvelden.

WWI stelde verder vast dat mede dankzij straatcoaches en een samenscholingsverbod de jongerenoverlast in de Utrechtse probleemwijk Kanaleneiland met 27 procent is verminderd ten opzichte van 2006.

Landbouw

Het ministerie van Landbouw gaf in 2009 is 7,8 miljoen euro uit aan veertig innovatieprojecten in de tuinbouw, de melkvee-, de varkens- en de pluimveehouderij. Het ging om plannen voor een duurzame bedrijfsvoering.

In 2009 werd ook gewerkt aan de ontwikkeling van diervriendelijke stallen. In 2009 zijn duurzame stallen voor pluimvee in gebruik genomen en voor varkens zogeheten comfort class-stallen, aldus het departement. "Nieuwe stallen voor koeien zijn gericht op de wensen van de koe, de veehouder en de burger. In totaal is voor dierenwelzijn 11 miljoen euro beschikbaar gesteld", liet het ministerie weten.

Voor activiteiten om de consument bewuster met voedsel te leren omgaan, is in totaal 20 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Tip de redactie