BRUSSEL - De commissie Cultuur, Wetenschappen en Onderwijs van de Raad van Europa is tegen een algemeen verbod op het dragen van de boerka. De commissie heeft dinsdag in Istanbul een resolutie met die strekking goedgekeurd.

Volgens de commissie ontzegt een algemeen verbod vrouwen ''die dit in alle vrijheid wensen'' het recht om hun gezicht te bedekken. Een verbod zou mogelijk ook in strijd zijn met de vrijheid van godsdienst.

Wettelijke beperkingen zijn wel mogelijk op grond van veiligheidsoverwegingen en daar waar ''openbare of professionele functies vrouwen verplichten om blijk te geven van religieuze neutraliteit''.

Onderdrukking

De commissie erkent dat de boerka vaak wordt gezien als een symbool van de onderdrukking van vrouwen, maar vindt dat Europese regeringen beter kunnen werken aan de bewustwording van moslima's over hun rechten.

In België stemde het parlement recent voor een boerkaverbod. De Senaat moet zich er echter nog over uitspreken.