Voor de jongeren van de VVD is een hoop bespreekbaar. JOVD-voorzitter Martijn Jonk oppert onder meer een vrije woningmarkt en het helemaal afschaffen van de AOW.

"67 is geen heilig getal als eindstation."

Moet ik straks tot mijn honderdste doorwerken?

"Het houdt wel ergens op. Het kan zijn dat de stijgende levensverwachting afvlakt, omdat we steeds ongezonder leven."

"Het gaat er om dat de verzorgingsstaat door de vergrijzing steeds duurder wordt en betaald moet worden. Ik wil niet hebben dat de jonge generatie straks met een enorme staatsschuld blijft zitten."

"Uiteindelijk moet je ook gaan kijken of je het pensioenstelsel niet heel anders moet gaan inrichten."

Hoe dan?

"Op de lange termijn moet je de AOW gewoon helemaal afschaffen en mensen zelf eigenaar laten worden van hun pensioen."

Niet iedereen is in de gelegenheid om zelf te sparen voor zijn pensioen.

"In Chili werkt dat wel goed. Daar leg je maandelijks verplicht tien procent van het inkomen in een pensioenfonds."

"Als mensen daar niet toe in staat zijn kan de overheid het pensioen aanvullen tot een sociaal minimum."

Hoe hoog moet dat sociaal minimum zijn?

"Dan moet je denken aan het huidige AOW-pijl. Het gaat er om dat het huidige stelsel straks niet meer houdbaar is, omdat het onbetaalbaar duur is."

"Nu wordt de AOW gerepareerd door hem te verhogen naar 67, maar je moet verder kijken. Wat mij betreft gaat het parlement er onderzoek naar doen. Laat hen daar maar over nadenken."

Nu moet er vanwege de crisis en vergrijzing hervormd worden. Is dan nu niet het moment om de AOW af te schaffen?

"Een partij die bepleit dat de AOW afgeschaft moet worden maakt zich nu een iets te makkelijke prooi ten opzichte van de andere partijen. Het ligt allemaal heel gevoelig."

De VVD durft ook al niet naar het h-woord , ook onbetaalbaar duur, te kijken.

"Nee, dat klopt. Ik denk dat je naar een woningmarkt moet die niet afhankelijk is van subsidies. Alleen de manier waarop en het moment is ongelofelijk lastig."

"Aan de andere kant is het wel zo dat het nu-even-niet-argument altijd gebruikt wordt. Als het goed gaat moet je het niet doen en als het slecht maak je de ellende nog groter."

Is dan nu wel het moment om er over te discussiëren?

"In ieder geval om erover te praten. Wat je moet voorkomen is dat het zal leiden tot lastenverzwaring."

"Als je dus naar het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek wilt kijken moet je het dus veel breder bekijken. Misschien moet je wel naar een ander belastingstelsel, bijvoorbeeld een vlaktaks."

Is de VVD nu te dogmatisch op dit punt?

"Ik kan het wel begrijpen. Ze willen geen lastenverzwaring. Maar ik ben wel van mening dat de woningmarkt moet functioneren als een vrije markt. Dus zonder subsidie."

Waar valt bij de VVD dan wel over te praten?

"Ik denk dat het goed zou zijn als de Tweede Kamer een onderzoek gaat doen naar de woningmarkt. Om de mogelijkheden die er zijn te onderzoeken."

"Dat moet je dus breder zien dan de hypotheekrenteaftrek. Kijk dus ook naar de overdrachtsbelasting, huursubsidies en het verbeteren van de doorstroming in de woningmarkt."

Maar jullie hameren er dus op dat er geen sprake kan zijn van lastenverzwaring. Maar dat gaat dus niet op voor diegenen die nu afhankelijk zijn van huursubsidie.

"Dat hoeft niet. Woningcorporaties kun je verantwoordelijk maken voor sociale woningbouw. Idealiter past de markt zich erop aan, zodat je genoeg goedkope huurwoningen hebt."

"Tweede probleem is dat vraag en aanbod niet op elkaar aangesloten. Veel huizen wil geen mens hebben. En er is relatief weinig particulier aanbod. Veel wordt vastgehouden door de woningcorporaties."

"En mensen stromen niet door. Aan de Keizersgracht wonen mensen al 30 jaar voor een habbekrats. In het centrum moet je die vereiste van sociale woningbouw willen loslaten. Waarom moet je daar per se 40 procent sociale woningbouw willen?"

Dan wordt het centrum dus een yuppenbuurt en wordt segregatie bevorderd.

"Het is logisch dat op een plek waar de grond het duurst is ook de duurste huizen staan. In de wijken daarbuiten zul je volgens mij wel een redelijke verdeling zien."