AMSTERDAM - Kamerlid Hero Brinkman gaat zelfstandig campagne voeren om via voorkeursstemmen Geert Wilders te dwingen de PVV drastisch te veranderen. Er moet een partij met leden komen, die niet langer om één persoon draait.

Dat stelt de politicus in een interview met NU.nl.

Brinkman is van mening dat de standpunten van de Partij voor de Vrijheid weliswaar goed zijn, maar dat er nog geen sprake is van een open en democratische partij.

“Ik wil dat mensen lid kunnen worden van een partij, waarbij ze kunnen stemmen op een congres en voorstellen mogen amenderen. We kunnen nu niet standpunten bij een achterban toetsen om te weten wat die denkt.”

Zorgen

De PVV'er zet de stap, omdat hij zich zorgen maakt om de toekomst van de partij. “We moeten een partij bouwen die over vijftig jaar nog in de kamer zit. Als we een partij rond één persoon bouwen dan vrees ik dat de partij in elkaar stort als deze persoon wegvalt”, stelt hij.

“Ik ben er vast van overtuigd dat de PVV alleen een langdurige politieke partij kan blijven als hij echt democratisch is. Het gaat mij dan ook om het welzijn van de partij.”

Brinkman benadrukt te staan voor de standpunten van de partij en ook zeker geen verraad te plegen. “Voor mij was dat ook de reden om een geweldig mooie baan bij de politie op te zeggen en de politiek in te gaan. Achter die keuze sta ik nog steeds”, betoogt hij. 

Verandering

De politicus erkent het moment om naar buiten te treden bewust vlak voor de verkiezingen te hebben gekozen. Inmiddels is de kieslijst vastgesteld, waardoor Wilders hem niet meer uit de partij kan zetten. “Dat is ook het enig moment waarop dit kan.”

Door veel voorkeursstemmen te halen, hoopt Brinkman na de verkiezingen hoger op de lijst in de Tweede Kamer te komen. Daarmee verwacht hij Wilders te overtuigen dat veel sympathisanten hem steunen in de gedachte om de PVV democratischer maken.

Overigens verschilt de politicus nog op een ander punt van mening met zijn partijleider. Voor hem is het onaanvaardbaar om na de verkiezingen een minderheidskabinet te ondersteunen of te gedogen. Hij wil actief deelnemen. “Door te beloven te gedogen verkoop je de huid voordat de beer geschoten is.”

Grondbeginselen

Zodra er een nieuwe fractie is, wil Brinkman meteen werk maken van een daadwerkelijke politieke partij. Naast meer democratie wil hij ook heldere richtlijnen voor het screenen van mensen. Zo hoopt hij een herhaling van slechte ervaringen, zoals met de huidige kieslijst, te voorkomen. Toen moesten een tweetal kandidaten zich terugtrekken, omdat zij omstreden bleken.

Verder wil hij de grondbeginselen van de PVV verankeren in de statuten om daarmee te voorkomen dat “verkeerde mensen” de partij overnemen. “We moeten dan in de statuten waarborgen dat bepaalde beginselen niet gewijzigd kunnen worden”, stelt hij.

Dat zijn partij dan niet meer in aanmerking komt voor overheidssubsidie, beseft de politicus. “Dat interesseert me niets, want daar ben ik toch op tegen.”

Met de oprichting van een partij moet er volgens het kamerlid ook een jongerenafdeling komen. “Je ziet dat we veel aanhang onder jongeren hebben. Juist die zouden we meer moeten binden, waarbij we ons ook verplichten om met ze het debat aan te gaan.”