DEN HAAG - Het CDA vindt dat het tweede deel van het werk van de commissie-De Wit in de vorm van een parlementaire enquête moet worden gegoten.

Dat deel moet gaan over de steun die de Nederlandse overheid tijdens de financiële crisis aan Nederlandse banken en verzekeraars als ABN AMRO, ING, SNS en Aegon heeft gegeven.

Volgens CDA-Kamerlid Elly Blanksma rechtvaardigt de complexiteit en de diepgang van de ontwikkelingen de instelling van een enquête, die hoofdrolspelers onder ede kan horen.

Het eerste deel van het onderzoek van De Wit was een parlementair onderzoek, waarin niet onder ede gehoord kan worden. De Kamer moet nu zijn tanden laten zien, aldus Blanksma. Het rapport dat De Wit en zijn collega's maandag presenteerden noemt ze ''zeer gedegen''.

PvdA

De PvdA deelt de analyse van de commissie-De Wit en de kritiek op het handelen van De Nederlandsche Bank rond de overname van ABN AMRO en de IJslandse internetspaarbank Icesave.

,,Een groot aantal aanbevelingen komt overeen met voorstellen die de PvdA eerder al heeft gedaan en die ook in het verkiezingsprogramma staan. Zoals het in de wet vastleggen van de Code Banken, het nog verder aanscherpen van het beloningsbeleid en het versterken van het depositogarantiestelsel'', aldus PvdA-Kamerlid Paul Tang.

GroenLinks

Ook GroenLinks sluit zich op hoofdlijnen aan bij de kritiek op de financiële sector in het rapport van de commissie-De Wit. Volgens GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik is het tijd voor een nieuwe, jongere generatie bankiers.

''Er is een fundamentele cultuuromslag nodig met meer oog voor risicomanagement, meer langetermijnfocus en aandacht voor maatschappelijke waarde. We hebben de vernieuwde banken hard nodig om de omslag te maken naar een duurzame economie en samenleving'', zegt Vendrik. Hij wil meer druk op de bankiers om ''bonussen werkelijk in het gareel te krijgen''.

Vendrik is het eens met kritiek op DNB en het ministerie van Financiën. ''Bij ABN AMRO had meer gekund, bij Icesave had meer gemoeten om het belang van de Nederlandse consument en financiële sector te beschermen.''

SP

De commissie-De Wit trekt volgens de SP ''snoeiharde conclusies'' over optreden van toenmalig minister van Financiën Wouter Bos en van president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank tijdens de financiële crisis, aldus Tweede Kamerlid Ewout Irrgang.

Volgens hem zijn Bos en Wellink tekortgeschoten in het toezicht bij de overname van ABN Amro en het toelaten van de IJslandse internetspaarbank Icesave op de Nederlandse markt.

Volgens de commissie was er ruimte om de overname van ABN tegen te houden. Irrgang: ''Bos en Wellink hebben altijd gesteld dat die ruimte er niet was. De Wit verwijst die lezing naar de prullenbak. De SP heeft ook destijds, in 2007, gesteld dat die ruimte er wel was. Bos en Wellink zijn door hun tekortschietende toezicht medeverantwoordelijk voor het debacle van ABN-Amro.''

Lees alles over het onderzoek naar de kredietcrisis op NUZakelijk.