DEN HAAG - De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) heeft na bijna 25 jaar Bas van der Vlies (67) een nieuwe lijsttrekker in de persoon van Kees van der Staaij (41).

Om die wisseling van de wacht te markeren verschijnt deze week het boek Woord houden, waarin een beeld wordt geschetst van de nieuwe leidsman.

Het eerste exemplaar overhandigde Van der Staaij maandag in perscentrum Nieuwspoort aan Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.

Artikelen

Het boek bevat een groot aantal artikelen die het Kamerlid, die sinds 1998 in Den Haag rondloopt, in de loop der jaren publiceerde. Het boek opent met een groot interview dat werd afgenomen door Addy de Jong, politiek redacteur van het Reformatorisch Dagblad.

In dat vraaggesprek komt naar voren dat Van der Staaij ontzettend nauwgezet werkt, zich veel vasthoudt aan planningen en volgens vrienden ''onverwoestbaar positief'' is.

Optimisme

De woorden 'always look on the bright side of life' zijn hem op het lijf geschreven. Maar dat optimisme kan hij alleen opbrengen door een negatief mensbeeld te hebben.

''Als je heel idealistische verwachtingen van mensen hebt, krijg je teleurstelling op teleurstelling te verwerken. Maar als je ervan uitgaat dat wij in een zondige wereld leven en wij allen onvolmaakte mensen zijn, is er geen aanleiding te denken in 'good' en 'bad guys'. Wij zijn allen 'bad guys'.''

Modder gooien

Met die instelling kijkt hij ook naar 'het verschijnsel Wilders'. ''We kunnen hem wel meteen afschrijven en met modder gooien, maar dan gedragen we ons hetzelfde als hij. Laten we liever vragen: welke onbetaalde rekeningen zitten nu achter de populariteit van de PVV? En hoe kunnen we dáár als partij positief op inspelen?''

De SGP-leider zegt verder in het boek dat hij de regeldrift van de ChristenUnie (CU) vaak te ver vindt gaan. Regelmatig voelt hij zich met bepaalde punten meer thuis bij het CDA dan de CU.

Zendeling-arts

Op de lagere school werd Van der Staaij eerder als toekomstig zendeling-arts ingeschat, maar al op de middelbare school werd zijn politieke interesse duidelijk. Het toekomstig Kamerlidmaatschap tekende zich steeds meer af.

Ondertussen ging hij wel aan andere dingen twijfelen. ''Ja, ook over heel fundamentele zaken, zoals over het bestaan van God. (...) Gelukkig ben ik daar uiteindelijk weer uit gekomen. Door het lezen van goede boeken. En door mensen die God op mijn pad zond.''