DEN HAAG - Het woord 'allochtoon' heeft een negatieve lading en kan worden vervangen door 'biculturele burger'.

Dat is een van de voorstellen uit de notitie Samen Leven, die de Tweede-Kamerfractie van de ChristenUnie (CU) zaterdag presenteert tijdens de jaarlijkse Vriendendag van de coalitiepartij.

Die dag heeft plaats in het gebouw van de Tweede Kamer.

Auteur van de notitie is fractielid Cynthia Ortega-Martijn, zelf van Antilliaanse afkomst. Ze erkent dat het in principe niet om een woord moet gaan, maar om de werking ervan.

''Het woord allochtoon wordt door veel mensen geassocieerd met negatieve zaken. Het woord bicultureel heeft een verzachtende werking en kan daarom beter worden gebruikt'', aldus het CU-lid, dat vijfde staat op de kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Korte metten

In de nota wordt met meer termen korte metten gemaakt. Zo is Ortega-Martijn van mening dat aan de begrippen 'inburgeren' en 'integratie' teveel de suggestie kleeft dat iedereen in Nederland op elkaar moet gaan lijken en zich gelijk moet gaan gedragen.

De christelijke partij spreekt daarom liever van 'burgerschapsvorming'. ''Bij burgerschapsvorming gaat het niet om het aannemen van oppervlakkige gewoonten en gebruiken, maar om het aanvaarden van onze democratische rechtsstaat en de vrijheden, rechten en plichten die daarbij horen'', schrijft de opsteller van het stuk.

Vriendelijker

''Burger zijn van deze samenleving. Dat staat dichter bij de mensen en het klinkt veel vriendelijker dan integreren'', concludeert het CU-Kamerlid. De notitie ontstond op basis van onder meer een reeks 'huiskamergesprekken' met leden van diverse minderheidsgroeperingen.

Het stuk Samen Leven stelt voorts dat er grenzen zijn aan religieuze vrijheden. Religie en levensbeschouwing mogen volgens de CU geen vrijbrief zijn voor dwang (''geen import van onvrijheid''). Ook wordt er gepleit voor verdere verbetering van het vluchtelingenbeleid.