ALMERE - De PvdA wil honderden miljoenen euro's investeren om wijken veiliger en leefbaarder te maken.

Vandalisme, fraude met uitkeringen en onbeschoft gedrag kunnen daarmee worden aangepakt.

Dat zal PvdA-leider Job Cohen zaterdag bekendmaken tijdens een campagnebezoek aan Almere.

Per jaar willen de sociaaldemocraten 190 miljoen euro uittrekken om drieduizend extra wijkagenten en rechercheurs aan te stellen. Daarnaast moet er 265 miljoen euro beschikbaar komen om straatcoaches in de wijken aan de slag te krijgen.

Zij moeten ervoor zorgen dat meer misdrijven worden voorkomen en worden opgelost en het gevoel van veiligheid vergroten.

Doelmatiger straffen

Verder wil Cohen dat jongeren die in de fout gaan slimmer en doelmatiger worden gestraft. Ze moeten een straatverbod en een meldingsplicht opgelegd kunnen krijgen.

Een wijkrechter kan volgens de PvdA worden ingevoerd om jongeren die in wijken overlast veroorzaken of misdrijven of overtredingen begaan, direct aan te pakken.

Veiligheidsplan

Burgemeesters moeten van de PvdA een veiligheidsplan opstellen met lokale prioriteiten, dat de gemeenteraad moet goedkeuren. Bewoners moeten overlast kunnen melden bij lokale meldpunten.

De brandweer, politie, gemeente en Belastingdienst moeten met elkaar samenwerken om problemen tegen te gaan.