HEERLEN - De inkomensverschillen in Nederland zijn te groot geworden, vooral tussen de middenklasse en alles wat daarboven zit. Dat betoogt PvdA-lijsttrekker Job Cohen vrijdag in Heerlen in de Wöltgenslezing.

Volgens de PvdA-leider is het nodig de welvaartsstaat nog eens goed onder de loep te nemen, want het inkomen van de grootverdieners in Nederland groeit volgens Cohen bijna twee keer zo snel als dat van de gewone, hardwerkende Nederlander.

''Het gaat erom dat tekortkomingen in de maatschappelijke solidariteit worden opgelost. Scheefgroei zit zoals altijd vooral tussen inkomensgroepen, tussen generaties, tussen bevolkingsgroepen, tussen gezonden en zieken, tussen mannen en vrouwen.''

Verschil

Cohen: ''Bij de inkomensgroepen is het verschil tussen de middenklasse en de lagere groepen nog te overzien, maar zit de onbalans tussen de middenklasse en alles wat daarboven zit.

Dus is er behoefte aan fiscale correctie en is het onjuist uit dogmatische bijziendheid te roepen dat lastenverzwaring per definitie niet zou mogen, ongeacht de inkomenspositie van mensen.''

Die fiscale correctie is in het PvdA-verkiezingsprogramma verwoord in het voorstel voor een belastingtarief van 60 procent voor inkomens boven de 150.000 euro.

Menselijke maat

Cohen zegt in de lezing, vernoemd naar de precies twee jaar geleden overleden oud-PvdA-fractievoorzitter Thijs Wöltgens, verder dat de ''menselijke maat'' terug moet in de publieke sector. Schaalvergroting en privatisering hebben geleid tot vervreemding.

Cohen wil meer betrokkenheid van de burger en meer initiatieven ''van onderop'' mogelijk maken, door bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers te steunen die een eigen bedrijf willen beginnen.

Winstuitkeringen in de publieke sector staan haaks op de PvdA-idealen. ''In de publieke sector past een publieke moraal en geen commercieel motief.''

Cohen wil weer ''grip'' krijgen op publieke organisaties.De politiek moet ook veranderen, want met de burger als consument is de politiek ''verworden tot een service provider, die bovendien meestal niet levert wat wordt beloofd''.

Wöltgenslezing Job Cohen