Rita Verdonk wil met Trots op Nederland de overheid draconisch afslanken. Het geld moet grotendeels in beheer komen van de mensen zelf.

Jullie zijn wel heel pessimistisch over de huidige staat van het overheidsbestuur. Zo slecht is het toch niet gesteld?

"Jawel, we hebben de overheid helemaal uit zijn voegen laten barsten met alle regels. Er zijn steeds meer ambtenaren om ze te formaliseren en te controleren."

"Daarnaast, wat doet de overheid? Die betuttelt. Mensen moeten eigen vrijheid hebben. Wij stellen de vlaktaks voor, waardoor mensen zelf bepalen waaraan ze geld uitgegeven."

"Ik wil af van de belastingbetaler als melkkoe. Als de overheid geld tekort komt gaan de belastingen omhoog. De overheid moet juist aan de uitgavenkant gaan kijken."

Jullie zeggen: komende vier jaar kan 30 procent van de ambtenaren eruit. Zijn die dan overbodig?

"Het kan wel wat minder. Ik vind dat de overheid terug moet naar de basis. Burgers en ondernemers kunnen veel heus wel zelf."

"Zo'n hervorming is ook in het bedrijfsleven doorgevoerd. Dat heeft geleid tot plattere organisaties met minder managers. Dat kan bij de overheid ook."

Kan de burger door al die overheidssteun nog wel voor zichzelf zorgen?

"Daar zie ik wel problemen. Maar er is geen alternatief. Straks houdt iedereen alleen nog maar zijn hand op."

Hoe lang moet dat proces duren? Van een grote overheid naar een overheid met kerntaken?

"Dat vereist een cultuuromslag en dat kost altijd tijd. Dat is een proces dat je in de gaten moet houden."

Wat is het nut van de overheid nog?

"Zorgen dat er goed onderwijs, zorgen dat het land veiligheid is. Dus niet gedogen, maar handhaven. Dat zijn we vergeten in dit land."

"Zoals laatst toen ik werd belaagd door Marokkaanse jongens. Mensen in die buurt maken dat iedere dag mee. Als er al een agent komt durft hij alleen wat te zeggen tegen mensen die niks kwaads doen. Aan de overkant staan de raddraaiers."

Een vlaktaks van 25 procent klinkt aantrekkelijk, maar levert dus minder geld voor de overheid op. Hoe gaan jullie dat gat in de begroting dichten?

"Op een aantal zaken kan flink bezuinigd worden. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking kan met tweederde naar beneden. Ook kan de afdracht naar Europa omlaag en daarnaast wil ik de ambtenarensalarissen bevriezen en allerlei subsidies afschaffen."

Alle ambtenaren krijgen er niks bij?

"De uitvoerende ambtenaren wil ik ontzien. Dat zijn de verplegers, docenten en agenten."

In het programma staat een salarisverhoging van wel 20 procent voor agenten. Waarom?

"Omdat ze het pispaaltje van de samenleving zijn. Ze worden uitgescholden en bespuwd. Bovendien krijgen ze weinig geld en ze zijn ze met te weinig dus moeten ze overuren maken. Het leven van een agent gaat niet over rozen."

Waarom niet die rol voor de leraar. Zijn leven gaat ook niet altijd over rozen.

"We hebben nu politie er uitgelicht, omdat we vinden dat die echt meer waardering moet krijgen. In salaris maar ook aan immateriële waardering."

Meer dan de leraar.

"Leraren en verpleegkundigen zitten hoger in salaris dan de gemiddelde politieagent. Maar wij zijn een partij voor ondernemers en hardwerkende burgers, dus ook voor leraren en verplegers."

Jullie willen meer agenten op straat. Hoeveel?

"Maakt me niet uit."

U heeft geen idee.

"Het maakt me niet uit hoeveel er bij komen als er maar gehandhaafd kan worden. Mensen moeten zich weer veilig voelen. Wat heerlijk zal dat zijn, wat zal het weer heerlijk worden in dit land."

Is dat geen symptoombestrijding?

"Nee, het gaat erom dat mensen zich veilig voelen. Dat is nu niet zo, omdat er niet opgetreden wordt. Criminelen merken dat het makkelijk is om aan geld te komen en dat het vervolgens niet wordt bestraft."

"Dan is er een prikkel om het nog een keer te doen. Je moet zoiets bij de eerste keer keihard afstraffen. Nu is het lachwekkend. Je staat na een uur weer buiten."

Jullie willen het kwartje van Kok teruggeven. Dan wordt het dus weer drukker op de weg.

"Dat zou kunnen, maar ik wil het toch doen. Ik ben wel voor betalen naar gebruik, maar nu verdwijnt het merendeel van de 13 miljard aan autobelastingen en accijnzen in de algemene middelen. Dat is niet eerlijk."

Hoe wilt u dan de files aanpakken?

"Er moet gewoon meer asfalt bij. En je moet er voor zorgen dat mensen niet op dezelfde tijd allemaal in de file staan. Dus zorg voor flexwerkers en beter openbaar vervoer."

Maar meer asfalt is niet de oplossing voor het probleem, hoe pakt u de flessenhalsen aan?

"Den Haag naar Amsterdam loopt van breed naar smal. Dat is niet bevorderlijk voor de doorstroom. Het aantal banen moet over het hele traject gelijk blijven."

En moeten er nog nieuwe snelwegen worden aangelegd?

"Ja, er moeten twee nieuwe snelwegen komen. Van oost naar west en van noord naar zuid, dwars door het land."

Een kruis op de landkaart?

"Inderdaad. Deze snelwegen moeten zo opgezet worden dat er een baan is voor doorgaand verkeer en een baan voor bestemmingsverkeer."

Door het groene hart?

"Laten we eerst kijken of de wegen kunnen aansluiten op wegen die we al hebben en spoorwegen die we al hebben."

"En het moet een onderdeel zijn van een breder plan, waarbij vervoer beter op elkaar aansluit. Dus niet 25 kilometer naast een spoorweg een weg aanleggen, dat kan je best op elkaar aan laten sluiten."

Gaat u de files helemaal oplossen?

"Verminderen. Maar laten we ook kijken naar andere middelen van vervoer, zoals binnenvaart en spoorwegen."

Wilt u de bijstand afschaffen?

"Wij willen de eindeloos durende uitkeringen van mensen die niet willen werken afschaffen. Het moet normaal worden dat je moet werken voor je geld. Je ziet teveel mensen die niet willen werken."

Dus je moet werk aannemen als dat noodzakelijk is om aan de slag te blijven?

"Ja, zeker als jongere. Laten we daar mee beginnen. Zij moeten leren dat als je hier woont je werkt of leert."

"Laatst was ik in de Schilderswijk. Volgens mij hebben daar veel mensen nachtdienst, want ik zag een hoop mensen op straat."

Hoe groot is die groep van mensen die niet willen werken?

"Een veel te grote groep. Die zorgen ervoor dat de mensen die wel werken gefrustreerd raken."

"Die wel werken vragen zich af waarom zij 40 procent af van hun salaris afdragen voor mensen die te lui zijn om te werken. En die zijn altijd de bruinste die er bij lopen. Zitten lekker in de zon van het geld dat ze zo krijgen."

Maar die groep. Hoe groot is die?

"Nou, dat zijn er tussen de vijftigduizend en honderdduizend sowieso."