DEN HELDER - Op de Dag van de Arbeid heeft de SP gewaarschuwd voor de groei van een klasse 'werkende armen', ofwel mensen die van één baan niet kunnen rondkomen.

Volgens SP-fractieleider is er sprake van een ''falend armoedebeleid van de regering''.

De SP was ook kritisch over het voornemen van veel partijen om de studiebeurs te schrappen. Volgens Roemer dreigt 'mogen leren' weer iets van welgestelden te worden.

Roemer haalde in zijn speech ook nog uit naar PvdA-leider Job Cohen. Als het gaat om het al dan niet sturen van politietrainers en militairen naar Afghanistan, vindt de SP dat hij draait. ''Het lijkt alsof het die partij in de genen zit'', aldus Roemer.