BRUSSEL - Bestelbusjes moeten verplicht een snelheidsbegrenzer krijgen, waardoor ze hooguit 100 kilometer per uur kunnen rijden.

Europarlementslid Judith Merkies (PvdA) doet dat voorstel maandag bij overleg in Brussel over de CO2-uitstoot van bestelbussen.

''Boven 100 kilometer per uur neemt de CO2-uitstoot enorm toe'', stelde Merkies vrijdag. ''Dus een begrenzer is heel milieuvriendelijk''.

Vrachtwagens beschikken al over een snelheidsbegrenzer. ''Dat moeten we gelijktrekken met de bestelbusjes'', vindt de PvdA'ster.

Proeven

Toenmalig minister Karla Peijs (Verkeer) heeft in 2006 al eens proeven gedaan met begrenzers in bestelbusjes, samen met brancheorganisaties EVO, TLN en KNV.

''Uit de proeven bleek dat het effect minimaal is, zowel voor de uitstoot als voor de verkeersveiligheid'', zei Loes Spaander, beleidsmedewerker MKB bij EVO vrijdag.

''Sommige chauffeurs bleken juist meer brandstof te verbruiken, omdat ze steeds tegen de snelheid van de begrenzer aan zaten te duwen. Per saldo ging het om hooguit 5 procent besparing.''

Kosten

In Nederland kunnen bedrijven al wel vrijwillig een begrenzer laten inbouwen in hun bestelbusjes. Het bedrijfsleven heeft daarover een convenant met de overheid.

''Maar we willen zeker geen verplichte begrenzer. Dat jaagt de ondernemers alleen maar op onnodige kosten'', aldus EVO.

Voorstel

De Europarlementscommissie voor milieu bespreekt maandag een voorstel van de Europese Commissie om de CO2-uitstoot van nieuwe bestelbussen vanaf 2016 te beperken.

Plan is dat nieuwe busjes dan gemiddeld 175 gram CO2 per kilometer mogen uitstoten. vanaf 2020 mag dat 135 gram zijn. Merkies wil die laatste norm verlagen naar 125 gram per km. Ze meent dat dit technisch haalbaar is voor de fabrikanten.