ROTTERDAM - De onderhandelaars van PvdA, VVD, D66 en CDA in Rotterdam hebben woensdag overeenstemming bereikt over inhoudelijke keuzes, de portefeuilleverdeling en het aantal wethoudersposten.

Als woensdagavond de fracties van de vier partijen instemmen, kan het nieuwe coalitieakkoord donderdag worden gepresenteerd. Dat meldden bronnen rond het stadhuis in Rotterdam.

De partijen werden het afgelopen vrijdag al in concept eens over de inhoudelijke keuzes en financiering van de gemeentelijke begroting.

De hoop was om in het weekeinde tot een definitieve verdeling van de wethoudersposten en portefeuilles te komen. Die onderhandelingen verliepen echter moeizaam.

Wethouders

Volgens bronnen rond de onderhandelingstafel wilden D66 en VVD ieder twee wethouders, maar PvdA en CDA vonden dat niet geoorloofd in een tijd van bezuinigingen. Uiteindelijk leidde dat tot een compromis met deeltijdwethouders.

Haagse bronnen meldden dat Hugo de Jonge kandidaat-wethouder is voor het CDA in Rotterdam.

De Jonge (32) is hoge ambtenaar op het ministerie van Onderwijs en in het verleden onder meer politiek assistent van Marja van Bijsterveldt.

PvdA

De vier partijen hebben samen 25 van de in totaal 45 raadszetels. De PvdA is veruit de grootste collegepartij met veertien zetels. Het CDA heeft drie zetels, VVD en D66 hebben ieder vier zetels.

Leefbaar Rotterdam, met veertien zetels even groot als de PvdA, zal als het akkoord wordt goedgekeurd opnieuw worden veroordeeld tot de oppositiebankjes.

Dat was ook in de vorige raadsperiode het geval. Toen kende Rotterdam een college van PvdA, CDA, VVD en GroenLinks. De VVD stapte daar vorig jaar overigens uit.