BRUSSEL - EU-landen moeten harde afspraken maken om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. D66-Europarlementariër Marietje Schaake dringt daarop aan in schriftelijke vragen, die ze woensdag aan de EU-lidstaten heeft gesteld.

Volgens haar ontbreken in de economische strategie van de EU voor de komende tien jaar concrete doelstellingen. Die zogenoemde EU 2020-agenda moet zorgen voor groei en werkgelegenheid, aldus Schaake.

''Onderwijs en investeren in kennis zijn hiervoor de sleutel.'' Maar volgens EU 2020 moet het beleid daarvoor aan de lidstaten worden overgelaten. ''En dat terwijl 20 procent van de jongeren in de EU zonder baan zit.''

Doelstellingen

De D66-Europarlementariër wil dat in EU 2020 bindende instrumenten komen om de doelstellingen te halen.

''Lidstaten moeten met zachte dwang in de richting van de kenniseconomie worden geduwd, zodat de jonge generatie niet wordt gestraft door de huidige.''

Digitale vaardigheden

Schaake vraagt extra aandacht voor digitale vaardigheden in het onderwijs en de mogelijkheden die e-learning biedt. ''E-learning is dé manier om mensen onderwijs, werk en privé te laten combineren.''