Ida Haisma zwemt met haar opvattingen in het veiligheidsdebat tegen de stroom in. Volgens de directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is niet repressie, maar veel vaker preventie het ei van Columbus.

Vindt u met uw pleidooi gehoor bij de politieke partijen?

“Als je ze een op een spreekt wel. Dan willen ze al onze informatie ontvangen en kijken bij projecten. Maar ik merk dat repressie meer scoort. Daarvoor waarschuwen we.”

“Ik was vorige week in Amsterdam. Daar doen ze heel veel aan preventie, maar daarover communiceren ze niet genoeg. Dat doen ze vooral over de repressiemaatregelen, zoals de mosquito.”

Wat vindt u er van dat discussies in de politiek zo snel gaan over agressieve repressie? Met name als het gaat om Marokkaanse probleemgroepen.

“Ik ben niet bij voorbaat tegen repressie, zeker niet als deze effectief is. Maar het is gerechtvaardigd dat je veel meer onderzoek doet naar de gedragingen van de Marokkaanse jongeren. Waarom is dat gedrag zoals het is? En hoe kan je die excessieve gedragingen voorkomen?”

Met name de rechtse partijen willen actie, dus repressie.

“Politieke partijen signaleren een probleem, maar kijken onvoldoende naar de effectiviteit van de oplossingen. Waarom moeten er stadscommando's komen? Wat los je daarmee op?”

Dan wordt de wijk veiliger, toch?

“Dat is dus niet zo. Andere partijen moeten dat direct weerleggen en naar andere manieren kijken. Stadscommando's lijken puur stoerigheid. Maar andere partijen staan niet op om te zeggen dat dat niet effectief is.”

Luistert de politiek te veel naar de onderbuik?

“Het is erg incidentgestuurd. Als er een aanval wordt gedaan op een buschauffeur in Gouda door een Marokkaanse jongere, deugen ineens alle Marokkaanse jongeren niet. Bovendien worden ineens alle buschauffeurs bedreigd.”

“Die arme burgemeester heeft een enorme klus om Gouda weer goed op de kaart te krijgen. Na een zo'n incident. Ook de media hebben hierin wel een taak.”

Maar vroeger werden buschauffeurs niet zomaar in elkaar geslagen. En werden ambulancebroeders niet bedreigd.

“Je kan niet zeggen dat het nu meer is dan vroeger. We nemen dat aan, maar er is helemaal geen onderzoek naar gedaan.”

Dus in de jaren vijftig was het respect voor ambtsdragers niet anders dan nu?

“Het tijdsbeeld is anders. Dat heeft niet specifiek te maken met ambtsdragers. Vroeger zei je u tegen je ouders. Respect krijg je tegenwoordig niet vanwege je positie of omdat je in dienst bent van de overheid. Het gaat er om of je je werk goed doet en integer bent.”

Wat zouden jullie de overheid adviseren om geweld tegen ambtsdragers te voorkomen?

“Het bewustzijn bij de publieke werkgevers moet verbeterd worden. Dit moet preventiegericht zijn. Het gaat ook om het gedrag van de buschauffeur, die kan getraind worden in het omgaan met agressie. Als hij zo maar de deur dichthoudt wekt dit irritatie.”

Leg je het daarmee niet te veel neer op het bordje van de chauffeur?

“Nee, cameratoezicht kan best ook helpen. Maar het gaat ook om het trainen van personeel om deze situaties te voorkomen.”

Het kabinet heeft ook gekeken naar bezuinigingen op het veiligheidsterrein. Waar valt te besparen?

“Het is maar de vraag of een aantal veiligheidsprojecten niet tegengesteld werken. Mensen worden soms gek van alle projecten.”

“Het ontbreekt vaak aan een goede diagnose. Dan wordt meteen begonnen met interventie zonder dat duidelijk is wat het probleem is.”

Moet bij de verstrekking van subsidie meer worden gekeken naar preventieve projecten?

“Wat mij betreft wel. Er is een natuurlijke aandacht voor repressie.”

“Als je veiligheidsprogramma's vaststelt moet je bepalen wat je wilt aanpakken. Preventie is ook niet soft, zoals veel mensen denken. Het gaat om de veiligheid op de lange termijn.”

Wat is een niet-soft preventief programma?

“Bij hangjongeren kan je jongerenbuurtbemiddeling inzetten, waarbij mensen uit de eigen groep hen aanspreken op overlastgevend gedrag. Dat is veel effectiever dan bijvoorbeeld de repressieve mosquito. Die zorgt namelijk alleen voor het verplaatsen van het probleem.”

“Overigens veroorzaken veel jongeren helemaal geen overlast. Het veiligheidsgevoel van mensen is zo aangetast dat mensen op een negatieve manier naar hangjongeren kijken, terwijl die jongeren vaak nog helemaal niks hebben gedaan. Dat is heel kwalijk.”

Dat beeld is misschien ook wel door henzelf gecreëerd.

“Dat zal door incidenten komen. En dan is het de vraag hoe je daarmee bent omgegaan als samenleving.”

In Nederland wordt vaak gedacht dat de straffen te laag zijn. Is dat ook zo?

“Straffen is alleen zinvol in combinatie met andere interventies en er is meerdere malen aangetoond dat het afschrikkende effect dat er van uit moet gaan klein is.”