AMSTERDAM – Veel projecten die overlast door hangjongeren moeten bestrijden werken averechts.

Dat stelt de directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Ida Haisma in een interview met NU.nl.

“Het ontbreekt vaak aan een goede diagnose. Dan wordt meteen begonnen met interventies zonder dat duidelijk is wat het probleem is”, aldus Haisma.

Verplaatsing

Volgens haar worden vaak allerhande repressieve veiligheidsprojecten opgezet die het onderliggende probleem niet oplossen. Zo zorgt de mosquito, een apparaat dat een vervelende hoge toon produceert, slechts voor verplaatsing van het probleem.

Preventie

Veel effectiever is volgens Haisma de inzet van buurtbemiddelaars. Wel erkent ze dat preventieve maatregelen een langere adem vergen.

Bij de subsidieverdeling voor veiligheidsprojecten zou er volgens Haisma meer moeten worden ingezet op preventieve projecten.

Het CCV, onder meer in het leven geroepen door de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en verzekeraars, is een expertisecentrum op het gebied van maatschappelijke veiligheid.

Lees het hele interview