ARNHEM - Met een nipte meerderheid heeft het VVD-congres zondag besloten om in het verkiezingsprogramma van de partij te blijven pleiten voor invoering van een gekozen burgemeester.

Zondag stemde 50,5 procent van de leden voor deze marsroute. De liberale partij is al langer voor invoering van het door de bevolking kiezen van een burgemeester, maar er bestaat ook evenlang veel weerstand tegen.

In het verkiezingsprogramma stelde de VVD-leiding voor om, uit oogpunt van consistentie, de gekozen burgemeester op het wensenlijstje te houden.

Enkele leden probeerden dat per amendement onderuit te haalden, maar dat wijzigingsvoorstel sneuvelde op het congres. Die bijeenkomst wordt dit weekeinde gehouden op sportcentrum Papendal, nabij Arnhem.

Cliëntelisme

De indieners van het amendement wilden de gekozen burgemeester schrappen omdat wat hen betreft het gevaar van cliëntelisme op de loer ligt. De programcommissie liet bij monde van Tjibbe Joustra weten dat vernieuwing op dit gebied wenselijk is.

''Kijk alleen maar naar de huidige opvolging van Job Cohen in Amsterdam. De manier waarop het daar gaat, draagt bij aan een verdere verwijdering van de burger te opzichte van de politiek.''

Opstelten

Het wegstemmen ging niet zonder slag of stoot. Eerst moest VVD-partijvoorzitter Ivo Opstelten een stemming uitschrijven op te bepalen of er zondag wel of niet over gediscussieerd mocht worden.

Dit omdat de kwestie zaterdag al in een deelsessie was voorgekookt. De leden wilden die discussie tijdens de plenaire bijeenkomst op zondag niet in zijn geheel overdoen.