DEN HAAG - Het demissionaire kabinet mag van de Tweede Kamer aan de slag met een civiele politiemissie met eigen militaire beveiligers in Afghanistan.

Een donderdagavond aangenomen motie roept het kabinet op de behoefte voor zo'n bijdrage in kaart te brengen en een besluit voor te bereiden. De politietrainers zouden ook in de provincie Uruzgan terecht kunnen komen.

Het voorstel komt uit de koker van GroenLinks en D66, die willen dat Nederland toch nog een bijdrage levert in Afghanistan als de Nederlandse militairen zich vanaf het einde van de zomer terugtrekken uit de provincie Uruzgan.

Wachten

Ze willen niet wachten tot een nieuw kabinet aantreedt, omdat er volgens hen juist nu behoefte is aan mensen bij de Europese politiemissie EUpol. Een uitgewerkt plan van vorige week zwakten de twee oppositiepartijen af om zoveel mogelijk politieke steun te krijgen.

Het CDA, VVD, ChristenUnie, de Partij voor de Dieren en de SGP waren voor. De PvdA stemde tegen, net als de SP en PVV. De Kamerleden Mariko Peters (GroenLinks) en Alexander Pechtold (D66) waren blij met de brede steun maar laakten het afhaken van de sociaaldemocraten.

PvdA

Ze stellen dat ze juist eerdere PvdA-voorstellen als uitgangspunt hadden gebruikt. De twee oppositiepartijen vinden de houding van de PvdA ongeloofwaardig.

PvdA-Tweede Kamerlid Martijn van Dam zei dat zijn partij niet tegen een civiele politiemissie is, maar vindt dat de motie de deur openzet naar een verlengde militaire missie. Daar is de PvdA tegen. Het kabinet viel eind februari over een verlenging van de huidige militaire missie in Uruzgan.

Van Dam erkende dat hij lang had meegedacht over de motie, maar dat de tekst toch zoveel ruimte liet dat iedereen er een andere uitleg aan geeft.

Beperkingen

Dat bleek in zijn ogen ook al tijdens het debat woensdag. Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) vond het voorstel sympathiek en zag er geen beperkingen aan. Peters benadrukte daarop nogmaals uit te gaan van een civiele politiemissie van de Europese Unie en van beschermers die alleen een mandaat hebben voor persoonsbeveiliging.

Van Dam wilde dat expliciet in de tekst hebben maar dat gebeurde niet. Volgens Peters is de toelichting op de motie helder en ziet de PvdA spoken. Volgens haar is de PvdA bang voor verkeerde beeldvorming in de aanloop naar de verkiezingen.