DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende heeft de Raad van State gevraagd hoe hij de grondwet moet uitleggen als het gaat om onder meer de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis.

Dat schreef hij deze week in een brief aan de Kamer. Hij wil met een regeringsstandpunt komen.

De minister-president ziet een 'spanning' tussen de artikelen 10, 41/42 en 68 uit de grondwet.

Artikel 10 verplicht tot het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van iedereen.

Artikel 41/42 van de grondwet voorziet in de ministeriële verantwoordelijkheid voor de koning(in) en haar vermoedelijke opvolger en houdt ook nog eens speciaal in de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in van de leden van het Koninklijk Huis.

Antwoord

Artikel 68 wil weer dat de Tweede Kamer antwoord krijgt op alle vragen die worden gesteld, tenzij antwoord geven in strijd is met het belang van de Staat.

De Kamer stelde eerder deze maand vragen over de aankoop van twee percelen in Argentinië door de Prins van Oranje en zijn vrouw.

Op eerdere vragen daarover zei Balkenende dat die aankoop prive is en het openbaar belang niet raakt.

Voorlichting

Maar nu wil hij toch 'voorlichting' van de Raad van State, want de notitie Koningschap uit 2000 noch de wet lidmaatschap Koninklijk Huis gaat in op 'deze spanning in constitutionele afwegingen'.

Ook in de adviezen van de Raad zelf over die twee stukken is er geen aandacht aan besteed.

Als Balkenende antwoord heeft van de Raad van State, wil hij dat vergezeld van regeringsstandpunt overbrengen aan de Tweede Kamer.