AMSTERDAM - Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer weigert in het geheim de cijfers van de besteding van 1,3 miljard euro door de NS en Prorail in te zien.

De Kamer eist in een brief dat alle informatie door minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) openbaar wordt gemaakt.

Inzet is de 1,3 miljard rijkssteun aan NS en Prorail voor allerhande verbeteringen aan het spoor, stations en de invoering van de OV-chipkaart. Tot dusverre hebben de spoorwegen de besteding van slechts een klein deel van dat bedrag verantwoord.

Het parlement eist al langer openheid van zaken over de besteding van het geld.

Woensdagavond bood verkeersminister Eurlings aan dat de Tweede Kamer de cijfers in vertrouwelijk mag inzien.

Volledige openheid

“Wij passen ervoor om in beslotenheid stukken te mogen zien”, aldus GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent tegenover NU.nl. “Er moet gewoon publiek over gesproken mogen worden.”

Voor SP-leider Emile Roemer is de maat ook vol. “Een publieke organisatie die geheimzinnig doet over ruim 1,3 miljard aan publiek geld is natuurlijk al waanzin, maar dat de minister hier ook nog aan mee doet maakt het schandaal alleen nog maar groter.”

Motie

Als Eurlings weigert de informatie openbaar te maken zal VVD-Kamerlid Charlie Aptroot een motie indienen om openheid af te dwingen.

Op dit moment willen in ieder geval CDA, PvdA, VVD, PVV, ChristenUnie, SP en GroenLinks dat de besteding openbaar wordt. De politici eisen de cijfers 'ruimschoots' voor het debat van donderdagavond te ontvangen.

NU.nl is donderdag naar de rechter gestapt om op die manier de weigering van Eurlings aan te vechten.