DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het sturen van een civiele politiemissie met eigen militaire beveiligers naar Afghanistan.

De oppositiepartijen GroenLinks en D66 roepen het kabinet op de behoefte voor zo'n trainingsmissie in kaart te brengen.

Het voorstel, waarover donderdag wordt gestemd, krijgt in elk geval de steun van CDA, VVD, ChristenUnie en de SGP.

Volgend kabinet

Dat bleek woensdag tijdens een debat met minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken). Hij vindt het voorstel sympathiek, maar laat vanwege de politieke gevoeligheid het oordeel over aan de Kamer.

Het is volgens GroenLinks en D66 niet aan het demissionaire kabinet om met een voorstel voor een nieuwe missie te komen, maar de Kamer kan het kabinet wel vragen een trainingsmissie uit te werken. Ze willen niet wachten op een volgend kabinet, omdat de Europese politiemissie EUpol juist nu mensen nodig heeft.

Minder concreet

Het voorstel was minder concreet dan vorige week. Toen stelden GroenLinks en D66 nog voor vijftig politiemensen naar Afghanistan te sturen die zouden moeten worden beschermd door 200 à 250 Nederlandse militairen. In de uiteindelijke motie komen geen aantallen meer voor.

De PvdA zag er woensdag toch vanaf om de motie mede te ondertekenen. PvdA-Kamerlid Martijn van Dam vond de tekst niet specifiek genoeg. De sociaaldemocraten zijn bang dat het voorstel de deur openzet voor een nieuwe militaire missie, iets waar zij steeds tegen waren. Het kabinet viel op 20 februari op een mogelijke verlenging van de huidige missie in Uruzgan.

De Kamerleden Mariko Peters (GroenLinks) en Alexander Pechtold (D66) hekelden de achterdocht van de PvdA. Volgens hen krijgen de militaire beschermers alleen het mandaat voor persoonsbeveiliging, zoals ook voor diplomaten geldt.

Volgens Verhagen kan een effectieve politiemissie niet zonder beveiliging, omdat de trainers en opleiders ook buiten de poort actief zullen zijn. Hij beschouwt de motie als een ''heel helder signaal'' van de Kamer.

SP en PVV tegen

De SP en de PVV zijn tegen het plan. Volgens SP-Kamerlid Harry van Bommel is het voorstel een ''doe-het-zelfpakketje'' geworden, waar het kabinet zelf iets van mag maken.