DEN HAAG - De capaciteit van de kinderopvang is tussen 2008 en 2009 gestegen met ongeveer 50.000 zogeheten kindplaatsen.

Omdat ouders hun kinderen meestal een deel van de week onderbrengen bij de opvang, kunnen gemiddeld twee kinderen gebruik maken van een plaats.

In totaal is in de dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) dus ruimte voor circa 100.000 extra kinderen, meldde demissionair minister André Rouvoet (Onderwijs) donderdag.

Het Netwerkbureau Kinderopvang heeft onderzoek laten doen naar de capaciteit in de kinderopvang.

Regio

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal kindplaatsen in de dagopvang en bso samen gestegen is van 302.659 eind 2008 naar 352.455 eind 2009. De groei verschilt per regio.

Het aantal locaties in de dagopvang is met 14 procent gestegen van 3840 in 2008 naar 4393 eind 2009. In de bso is het aantal locaties gestegen met 15 procent van 4691 in 2008 naar 5393 eind 2009.

Stimuleren

Het Netwerkbureau Kinderopvang is in september 2008 ingesteld door het ministerie van Onderwijs voor een periode van drie jaar.

De organisatie heeft de opdracht op praktische en oplossingsgerichte wijze kinderopvangorganisaties, organisaties voor primair onderwijs en gemeenten te ondersteunen en te stimuleren bij het realiseren van meer capaciteit in de kinderopvang (0-12 jaar).