DEN HAAG - De Tweede Kamer wil een 'fundamenteel debat' met demissionair premier Jan Peter Balkenende over de uitlatingen van vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State.

Die pleitte woensdag bij de presentatie van het jaarverslag van de Raad voor een politieke herbezinning op de verhoudingen tussen staat, markt en burgersamenleving.

Volgens Tjeenk Willink moet vóór die herbezinning eerst een politiek inhoudelijk debat worden gevoerd dat antwoord geeft op de vraag ''waar het met Nederland in de komende tien jaar maatschappelijk, cultureel en economisch heen moet''.

De SP vroeg woensdag om het debat met Balkenende en kreeg daarvoor steun van de VVD en de PvdA. Het CDA vond het voldoende om Tjeenk Willink uit te nodigen in een kleiner commissieverband in de Kamer.

Slagvaardig

De scepsis bij Tjeenk Willink over het snijden in de overheidsbureaucratie wordt niet gedeeld door het CDA. Het CDA wil net als andere partijen ministeries samenvoegen om te komen tot een slagvaardiger overheid. ''Natuurlijk moet je niet in het wilde weg gaan hakken, maar het wil er bij mij niet in dat de overheid niet kleiner, niet beter kan'', aldus CDA-Kamerlid Jan Schinkelshoek.

Hij zegt het pleidooi van Tjeenk Willink op te vatten als een oproep om goed ''onder de motorkap te kijken en te bezien hoe we gericht de bureaucratie kunnen verminderen''.