DEN HAAG - De Tweede Kamer kan een brief van de NAVO, waarover vorige week wat gedoe ontstond, alleen vertrouwelijk inzien. Het militaire bondgenootschap wil niet dat het document openbaar wordt gemaakt.

Dat heeft demissionair minister Eimert van Middelkoop (Defensie) aan de Tweede Kamer geschreven.

In de brief deed de plaatsvervanger van de opperbevelhebber van de NAVO in Europa (Saceur) aan commandant der strijdkrachten Peter van Uhm een verzoek om militairen te leveren voor het trainen van Afghaanse militairen en politieagenten, bij voorkeur in de Afghaanse provincie Uruzgan.

Toenmalig vicepremier Wouter Bos (PvdA) noemde het kortgeleden onverantwoord dat Van Middelkoop hem destijds niet tijdig heeft geïnformeerd over deze wens van de NAVO.

Van Middelkoop ontkende in de Tweede Kamer dat hij deze informatie heeft achtergehouden voor Bos. Volgens Van Middelkoop was Bos op de hoogte gebracht van het algemene militaire verzoek en bevatte de brief van Saceur in feite geen nieuws.

Om misverstanden te voorkomen, wilde de minister de brief best vertrouwelijk ter inzage leggen in de Tweede Kamer. Hij wilde dat wel eerst voorleggen aan Saceur, ook omdat GroenLinks erop aandrong het stuk openbaar te maken. Later volgt nog een Kamerdebat over de gang van zaken.