AMSTERDAM - Hans Wiegel ziet niets in het plan van de VVD om het aantal ministeries te verminderen.

De VVD-coryfee noemt het voorstel om departementen samen te voegen, dat ook in het verkiezingsprogramma van CDA, D66 en GroenLinks is opgenomen, 'spierballentaal'. Dat meldt het Nederlands Dagblad maandag.

Wiegel was in 1993 voorzitter van een commissie die onderzoek deed naar het samenvoegen van ministeries. De conclusie van de VVD'er was dat het samengaan van departementen geen goed idee is. Die mening is hij nog steeds toegedaan.

De vraag is of het samenvoegen van departementen goedkoper is. Het Centraal Planbureau wil hier nog geen uitsluitsel over geven omdat alle verkiezingsprogramma's op dit moment worden nagerekend, maar wijst er wel op dat reorganisaties niet alleen maar geld opleveren, maar ook geld kosten.