DEN HAAG - De VVD in de Tweede Kamer is nog niet overtuigd dat ze moet instemmen met de steun aan Griekenland waarover de eurolanden zondag afspraken hebben gemaakt.

De landen toonden zich bereid om het noodlijdende Griekenland leningen te geven van 30 miljard euro als het land er om vraagt.

Ongeveer 1,8 miljard euro zou voor rekening van Nederland kunnen komen. Volgens minister Jan Kees de Jager (Financiën) voldoen de afspraak aan de strikte voorwaarden zoals die besproken zijn met de Tweede Kamer. Bovendien krijgt het parlement sowieso het laatste woord.

''Ik heb behoefte aan een pittig gesprek met De Jager, want ik krijg het gevoel dat Europa zich weer als een haantje de voorste wil laten zien'', reageert VVD-Kamerlid Frans Weekers.

Opgehelderd

Volgens hem was de afspraak dat Griekenland eerst bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zou aankloppen. ''Dat moet eerst opgehelderd. En ik wil weten wat de Griekse regering zelf al aan maatregelen door het parlement heeft geloodst.''

Volgens regeringspartij CDA zijn de afspraken van de eurolanden in lijn met wat in de Kamer is besproken. SP-Kamerlid Ewout Irrgang wil de kwestie eerst in zijn fractie bespreken. Donderdag spreekt de Kamer met De Jager over Griekenland.

Steun

Vertegenwoordigers van het IMF overleggen maandag in Brussel met afgevaardigden van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en de Griekse regering over de financiële steun aan Griekenland.

Volgens Strauss-Kahn hebben de eurolanden een belangrijke stap gezet met het akkoord dat zij zondag sloten over hulp aan het land.

De ministers van Financiën van de betrokken landen spraken daarbij af dat zij Griekenland tegen een verlaagd rentetarief voor 30 miljard euro aan kredieten zullen voorzien, als het land daarom vraagt. Het IMF zal Griekenland dan ook voor een nog onbekend bedrag aan leningen voorzien.

Meerjarenplan

''Het IMF staat klaar om mee te helpen via een meerjarenplan, voor zover de Griekse autoriteiten dit nodig achten en erom vragen'', aldus Strauss-Kahn.