DEN HAAG - Eerste Kamervoorzitter René van der Linden heeft eind vorige week in een brief aan premier Jan Peter Balkenende zijn verbazing uitgesproken dat niet meteen de hele senaat de bezuinigingsrapporten van de ambtelijke werkgroepen heeft ontvangen.

De rapporten verschenen op 1 april en bevatten een opsomming van mogelijkheden om miljarden euro's te bezuinigen op zo'n twintig terreinen. Alleen Van der Linden ontving een pakket met de rapporten, maar de rest van de Eerste Kamer zou nog een week geduld moeten hebben.

De Tweede Kamer en de media kregen wel meteen de rapporten. Uiteindelijk kreeg de senaat toch nog dezelfde dag meer rapporten na volgens Van der Linden ''krachtig aandringen''.

De voorzitter van de Eerste Kamer voelde desondanks behoefte zijn ongenoegen aan Balkenende te laten weten.

Van der Linden is zeer verbaasd dat de ''voor het politieke debat in ons land zeer belangrijke rapporten niet direct voor alle leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal beschikbaar waren''. In de brief stelt hij het ''onjuist'' te vinden dat de media beter bediend zijn.