AMSTERDAM - De noodzaak tot bezuinigingen om de overheidsfinanciën op orde te brengen, legt tegenstellingen tussen links en rechts bloot. Dat blijkt zondag uit de politieke peiling van Maurice de Hond.

Daarin zijn de verschillen te zien in reacties op de deze week gepresenteerde verkiezingsprogramma's van PvdA en VVD tussen stemmers die bij de vorige landelijke verkiezingen in 2006 voor VVD, CDA of PVV kozen, en kiezers die toen PvdA, SP of Groen Links stemden.

Bijna twee derde van de linkse kiezers steunt PvdA-plannen om de hypotheekrenteaftrek af te bouwen, tegen één op de vijf stemmers aan de rechterkant.

Het voorstel van de VVD, om net als CDA, niets te doen aan het belastingvoordeel op de hypotheekrente scoort precies andersom: 65 procent van de rechtse kiezers is het hiermee eens, terwijl dat maar voor ongeveer 20 procent van de stemmers aan de linkerzijde geldt.

Ambtenaren

Het enige waar de kiezers van links tot rechts het wel over eens lijken, zijn bezuinigingen op de overheidsorganisatie: het aantal politici en ambtenaren. Ruim 90 procent van de kiezers van VVD en PVV steunt plannen van de VVD om hierop 4 miljard euro te bezuinigen.

Dat geldt ook voor 77 procent van de CDA-achterban en zeven op de tien SP-stemmers. Ongeveer 60 procent van ChristenUnie-, PvdA- en GroenLinks-aanhang ziet ook wel wat in het voorstel van de liberalen. Wel zijn er van links tot rechts twijfels of deze bezuinigingen echt worden doorgevoerd.

Zorg

Verder twijfelen de VVD-stemmers over het plan van de liberalen om het eigen risico in de zorg te verhogen. Ongeveer de helft van de VVD-achterban voelt bovendien ook wel wat voor de PvdA-voorstellen om in plaats van de studiebeurs een sociaal leenstelsel in te voeren, het koppelen van de salarissen van leraren aan de loonontwikkeling in de markt en het beteugelen van inkomens van medisch specialisten.

Van de PvdA-kiezers steunt maar ongeveer de helft de plannen van de sociaaldemocraten voor vervanging van de studiebeurs door een sociaal leenstelsel.

De Hond vroeg ongeveer tweeduizend Nederlanders naar hun mening op onderdelen van de verkiezingsprogramma's van PvdA en VVD.