AMERSFOORT - Partijleider André Rouvoet van de ChristenUnie verwijt de VVD ''een omgekeerde Robin Hood-benadering''.

Met deze woorden heeft Rouvoet zaterdag tijdens een partijbijeenkomst in Amersfoort afstand genomen van de manier waarop de liberalen willen bezuinigen om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

''De hypotheekrenteaftrek laten ze onaangetast, maar het geld wordt weggehaald bij de sociale zekerheid en de ontwikkelingssamenwerking. Daarmee laat je de hoogste inkomens buiten schot en pak je de laagste inkomens in eigen land en allerarmsten elders in deze wereld'', aldus de ChristenUnie-leider.

Offer

Volgens Rouvoet staat zijn partij voor ''een christelijk-sociale aanpak, waarbij van iedereen een offer wordt gevraagd''.

Daarbij wordt ook gekeken naar de draagkracht van mensen. De grootste christelijke partij, CDA, reageerde vrijdag juist positief op het verkiezingsprogramma van de VVD.

De PvdA was, net als de ChristenUnie, kritisch. De sociaaldemocraten verweten de liberalen geld weg te willen halen bij gewone mensen en het te geven aan de rijken, de banken en de grote bedrijven.